Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Nástavbový kurz Bazální stimulace - dvoudenní kurz
Tématická oblast Zdravotní a ošetřovatelská péče (Zdravotnictví)
Variabilní symbol 22060
Lektor Bc. Dvořáková Helena, DiS.
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Křižíkova 185/35, Praha 8 - Karlín
Datum konání 24. 11. 2012 - 25. 11. 2012
Čas konání 9:00 - 16:00
Časový rozsah 2 dny/16 hodin
Cena 5160,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2009/102 SP, 2011/0833-PC/VP, MZ - 8 kreditů
Cíl kurzu Cílem kurzu je rozšíření teoretických vědomostí a praktických dovedností získaných v Základním kurzu Bazální stimulace. Podmínkou účasti v nástavbovém kurzu je absolvování Základního kurzu a alespoň dvouměsíční časový odstup obou kurzů.
Cílová skupina Kurz je určen poskytovatelům sociálních služeb - sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, poskytovatelům zdravotní péče - lékařům, zdravotním sestrám, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, logopedům, psychologům, zdravotně sociálním pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu Obsahová náplň akreditovaného kurzu:
• Rozšiřující teoretická východiska pro koncept Bazální stimulace • Poznatky z vývojové psychologie, prenatální a postnatální formy komunikace • Interakce a komunikace v koncept Bazální stimulace • Práce s autobiografickými prvky při stimulaci vnímání, pohybu a komunikačních schopností • Vizuální stimulace • Olfaktorická stimulace • Auditivní stimulace • Anatomie a fyziologie dutiny ústní, fyziologie polykání • Orální stimulace • Orofaciální bodová stimulace • Taktilně – haptická stimulace • Struktura individuálních plánů s ohledem na individualitu, autonomii a bezpečnost dle 9 centrálních evropských cílů •

Absolventi kurzu obdrží Mezinárodní certifikát platný v celé EU a dle profese účastníka vystavení osvědčení o absolvování kurzu na základě akreditace u MPSV ČR, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Každý účastník si musí donést na kurz tyto vlastní pomůcky: deku nebo karimatku, pohodlné oblečení, froté ponožky a tělové mléko.

Kurzovné je nutné uhradit nejpozději 1 měsíc před konáním kurzu, platba v hotovosti je možná pouze předem po telefonické dohodě.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design