Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu RK PRAHA Šikana jako porucha vztahů v sociální skupině AKCE 2+1
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Variabilní symbol 224068
Lektor Bc. Matys Pavel, DiS., MBA
Pobočka Praha
Místo konání Regionální kancelář Praha, Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín (1. patro)
Datum konání 20. 9. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 2300,- Kč
Akreditace MPSV č.- A2022/1184-SP/PC/PP
Cíl kurzu Vzdělávací program poskytuje základní orientaci v problematice šikany v rámci fungování sociální skupiny. Cílem je pochopit vztahy mezi aktéry šikany do té míry, aby se našly hlubší příčiny konfliktu nejen u oběti a agresora, ale i u ostatních spoluaktérů šikany, neboť šikana není jenom záležitostí oběti a agresora, ale je vždy skupinového charakteru. Vzdělávací program specifikuje, co lze považovat za šikanu, jaké jsou její formy, kde se šikana nejčastěji projevuje a poukazuje na vliv prostředí na vznik šikany. Vzdělávací program se zabývá dále charakteristikou šikanujícího chování a jednotlivých stádií, včetně upozornění, jaké jsou varovné signály ze strany oběti. V praktické části budou řešeny kazuistiky, které nastíní možnosti, jak lze postupovat při řešení šikany.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Absolvent
- získá základní orientaci v problematice šikany, co je a není šikana,
- pochopí vztahy mezi aktéry šikany, jaké jsou formy šikany a do jaké míry je šikana ovlivněna prostředím,
- bude schopen identifikovat varovné signály šikanování a jednotlivých stádií šikany,
- pochopí, jak lze postupovat při řešení šikany a jaké zvolit optimální řešení.

1. Úvod do problematiky
Historie šikany, vymezení pojmu šikana, co je a co není šikana, charakteristika účastníků šikany - oběť, agresor, spoluaktéři šikany. Diskuse a odpovědi na dotazy.
2. Formy a typy šikany
Vliv prostředí na vznik šikany. Kde se šikana nejčastěji projevuje. Skrytá a zjevná šikana. Forma šikany podle typu agrese - fyzická, psychická, smíšená. Šikana podle věku a typu instituce. Šikana z genderového hlediska. Další formy šikany - ve školách s různým způsobem řízení, podle vzdělávacích potřeb aktérů apod. Řešení příkladů z praxe, diskuse a odpovědi na dotazy.
3. Varovné signály šikanování a stádia šikany
Proč je těžké šikanu odhalit a proč ji nesmíme přehlížet. Varovné signály šikanování - přímé a nepřímé. Charakteristika jednotlivých stádií šikany - zrod ostrakismu, fyzická agrese a přitvrzování manipulace, vytvoření jádra, přijetí normy většinou, šikana. Jak postupovat při řešení šikany, kdy se obrátit na polici, šikanování z hlediska práva. Diskuse a odpovědi na dotazy.
4. V praktické části budou představeny kazuistiky, ze kterých budou na závěr zhodnoceny následky a možná řešení. Diskuse a odpovědi na dotazy.


Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design