Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Kontrola a audit hospodaření s majetkem ÚSC
Tématická oblast Ekonomika, účetnictví a kontrola
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace neakreditováno
Cíl kurzu Cílem vzdělávacího programu je zlepšování úrovně výkonu úředníků na úseku kontroly a interního auditu, a to v oblasti hospodaření s majetkem a inventarizací v orgánech veřejné správy.
Cílová skupina Kurz je určen úředníkům finančních útvarů, útvarů správy majetku, kontrolním pracovníkům, interním auditorům a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu Kurz seznamuje s platnou právní úpravou a postupem zjišťování, zda jsou majetkové operace v souladu s právními předpisy. Uvádí příklady nedostatků zjišťovaných u orgánů veřejné správy.
1. Nakládání a hospodaření s majetkem ÚSC, státu a příspěvkových organizací.
2. Povinnosti na úseku inventarizace v zákoně o účetnictví a ve vyhlášce.
3. Příjmy z pronájmů nebytových prostor a prodeje majetku.
4. Povinnost orgánů veřejné správy vymáhat pohledávky.
5. Uplatňování náhrady škody způsobené zaměstnanci.
6. Postup interního auditu. Zhodnocení vnitřního kontrolního systému.
7. Doporučení k ochraně majetku a snížení rizik.
8. Doplněno informací o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při kontrole hospodaření a interním auditu.
9. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design