Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit zvládnout nepříznivou sociální situaci AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 123024
Lektor Bc. Košťáková Alena
Pobočka Praha
Místo konání ON-LINE
Datum konání 31. 3. 2023 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2020/0023-SP/PC/PP
Cíl kurzu Sociální pracovníci získají znalosti ve vedení rozhovoru s dětmi, které ztratily blízkou osobu, zvládnou náročnou situaci dítěte. Získají dovednosti, jak rozlišit v projevech dítěte smutek, bezmoc, ztrátu důvěry v život, nezájem. Získají náhled na nevhodné chování dítěte (převážně agresi a sebepoškozování) a vhodně dítě podpořit ke zvládnutí náročné situace a rodině doporučit a odeslat ji na vhodnou terapii.
Pracovníci v sociálních službách získají informace a znalosti, jak ve spolupráci se sociálním pracovníkem podporovat dítě, jak s ním komunikovat a provázet ho. Získají informace o projevech dítěte při ztrátě blízké osoby, změnách jeho chování a prožitků, které vedou ke zhoršování jeho nepříznivé situace a izolaci ve společnosti.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, sociálním pracovníkům a pracovníkům zařízení sociálních služeb pro dítě a rodinu a všem dalším zájemcům o tuto problematiku z řad pracovníků pomáhající profese
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Informace k ON-LINE KURZU (MS TEAMS)
Nejpozději den před konáním školení obdržíte na váš e-mail pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem. V případě, že kurz nebyl uhrazen zálohově předem, po skončení semináře obdržíte e-mailem fakturu a po jejím uhrazení obdržíte poštou osvědčení o absolvování školení. V případě zálohově uhrazené platby obdržíte po kurzu poštou daňový doklad a osvědčení.

Kurz je organizován ve spolupráci a nositelem akreditace je organizace Dítě, rodič, prarodič, z.s.

1. Úvod do problematiky.
2. Nemoc a umírání.
3. Rodina nemocného.
4. Vážně nemocné dítě v rodině.
5. Rozdíl v prožívání truchlení dítěte.
6. Řešení případů z praxe, diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design