Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Kalendář kurzů

Místo konání: Praha Olomouc Ostrava Jihlava Všepodrobné vyhledávání kurzů
skrýtDatum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
4. 9. 2018
Volno
Olomouc Poruchy chování dětí a mládeže II. NOVINKA
MPSV - č. A2018/0199-SP/PC/VP
PhDr. Mgr. Procházka Roman, Ph.D. 18039 1600 Kč
7. 9. 2018
Volno
Olomouc Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem
MPSV - č. 2014/1179-SP
Mgr. Mucalová Lucie 18040 1600 Kč
12. 9. 2018
Volno
Olomouc Specifika komunikace se seniory
MPSV - č. 2015/0281-PC/SP/VP/PP
Mgr. Vaculová Markéta 18041 1600 Kč
13. 9. 2018
poslední 3 volná místa
Olomouc Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce NOVINKA
MPSV - č. A2018/0355-SP
PhDr. Klimentová Eva, Ph.D. 18042 1600 Kč
17. 9. 2018
Volno
Olomouc Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí
MPSV - č. 2015/0750-PC/SP/PP
Mgr. Suchá Jitka 18043 1600 Kč
18. 9. 2018
Zrušeno
Olomouc Řešení náročných situací a sebeobrana v praxi úředníka
MV - kurz je podán k akreditaci
Bc. Kolman Jan, DiS. 18044 1800 Kč
21. 9. 2018
Volno
Olomouc Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí NOVINKA
MPSV - č. A2018/0200-SP/VP
Mgr. Traore Júsuf 18045 1600 Kč
2. 10. 2018
Volno
Olomouc Jednání s klientem s agresivním chováním a Prevence syndromu vyhoření - DVOUDENNÍ KURZ s relaxačním programem v lázních SLATINICE
MPSV - č. 2015/0138-PC/SP/VP/PP, 2015/0139-PC/SP/VP/PP
Mgr. Mucalová Lucie 18046 4300 Kč
4. 10. 2018
Volno
Olomouc Co je aktivizace a kterou zvolit pro klienta NOVINKA
MPSV - č. A2018/0178-SP/PC
Bc. Reitmayerová (Weberová) Alena 18048 1600 Kč
12. 10. 2018
Volno
Olomouc Obrana proti manipulaci - úvod do problematiky
MPSV - č. 2015/0433-PC/SP/VP/PP
Mgr. Mucalová Lucie 18050 1600 Kč
16. 10. 2018
Volno
Olomouc Komunikace s klienty užívajícími návykové látky
MPSV - č. 2015/0279-PC/SP/VP/PP
PhDr. Mgr. Procházka Roman, Ph.D. 18051 1600 Kč
18. 10. 2018
Volno
Olomouc Sociální práce s lidmi bez domova a s lidmi ohroženými ztrátou domova NOVINKA
MPSV - č. A2018/0351-SP/VP
PhDr. Klimentová Eva, Ph.D. 18052 1600 Kč
23. 10. 2018
Volno
Olomouc Obrana proti manipulaci a Prevence syndromu vyhoření DVOUDENNÍ KURZ s relaxačním programem v hotelu ABÁCIE Valašské Meziříčí
MPSV - č. 2015/0433-PC/SP/VP/PP, 2015/0139-PC/SP/VP/PP
Mgr. Mucalová Lucie 18047 4600 Kč
25. 10. 2018
Volno
Olomouc Specifika komunikace a sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou
MPSV - č. A2018/0354-SP/PC/VP
PhDr. Kliment Pavel, Ph.D. 18053 1600 Kč
31. 10. 2018
Volno
Olomouc Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání - úvod do dané problematiky
MPSV - č. 2015/0880-PC/PP
Machútová Izabela 18054 1750 Kč
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design