Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu MĚLNÍK dvoudenní výjezdový kurz v hotelu OLYMPIONIK 1.den Jak efektivně zvládnout agresivitu klienta, 2. den Šetrná sebeobrana - jak předcházet a řešit ohrožující situace ZRUŠENO
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 224031
Lektor Bc. Matys Pavel, MBA a Bc. Jan Kolman, DiS.
Pobočka Praha
Místo konání hotel OLYMPIONIK Mělník
Datum konání 11. 4. 2024 - 12. 4. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 10:00 - 15:00
Časový rozsah 2 dny/14 hodin
Cena 5200,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2021/0147-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Vzdělávací programy jsou zaměřeny na získání základních znalostí a dovedností v oblasti komunikace a jednání s klienty s agresivním chováním. Cílem programu je seznámit s příčinami agresivity klientů, agresivními projevy klientů, v čem spočívá obtížnost komunikace s nimi a co prohlubuje jejich duševní krizi. Dále také na seznámení se základní charakteristikou klientů s problémovým a agresivním chováním, ať již se jedná o vrozené či získané poruchy chování. Pozornost bude dále věnována specifikaci základních požadavků a doporučení na efektivní komunikaci, jednání a vyjednávání s těmito klienty, včetně zvládání vlastních reakcí, odolnosti pracovníka a zpracování zážitků z konfliktních situací. Velký důraz je kladen především na prevenci a vyhodnocování krizových situací a rizikových osob. Za velmi důležitou je považována tzv. předkonfliktní fáze, jejíž znalost je naprosto klíčová nejen v sociální práci, ale i v běžném životě. Součástí kurzu jsou také praktické ukázky a nácvik šetrné sebeobrany v rámci vlastní reakce na incident.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, měst, krajů, úřadů práce, sociálním pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Místo konání kurzu: hotel OLYMPIONIK, Bezručova 2819, Mělník. Hotel se nachází u autobusového nádraží a nedaleko vlakového nádraží. U hotelu je možnost parkování. Informace o hotelu naleznete na adrese https://hotel-olympionik.cz

Upozorňujeme Vás na upřesnění smluvních podmínek u tohoto kurzu:
- V případě storna přihlášky více jak 35 dnů před kurzem je storno bez poplatku
- 35 dnů před kurzem a méně se hradí storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu.

Cena zahrnuje: ubytování (dvoulůžkový nebo třílůžkový pokoj), stravování, občerstvení. 1. den kurzu odpoledních hodinách mají účastníci možnost využít zdarma služby hotelového fittnes a zájemci obdrží vstupenku do mělnického krytého bazénu, kde se nachází i relaxační centrum, informace naleznete na adrese https://www.bazen-melnik.cz V hotelu je možné dokoupit si další služby - saunu, v letních měsících jsou k dispozici tenisové kurty.

Doporučujeme si vzít s sebou: plavky, župan, vhodnou obuv do wellness.

Čas konání kurzu:
11. 4. 2024 zahájení v 10:00 hodin, prezence od 9:30 hodin
12. 4. 2024 ukončení kurzu 15:00 hodin

Absolventi obdrží osvědčení o absolvování dvou jednodenních kurzů:

1. den - Jak efektivně zvládnout agresivitu klienta - MPSV č. A2021/0147-SP/PC/PP/VP


2. den - Šetrná sebeobrana - jak předcházet a řešit ohrožující situace - MPSV č. A2024/0031-SP/PC/VP

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design