Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Jak motivovat ke změnám klienta i sebe AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 224047
Lektor PhDr. Kliment Pavel, Ph.D.
Pobočka Olomouc
Místo konání ON-LINE
Datum konání 30. 5. 2024 (akreditovaný kurz osvobozený od DPH)
Čas konání 8:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV č. - A2021/0862-SP/PC/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na problematiku motivace klienta provést potřebné změny v životě. Pozornost je věnována potřebným komunikačním dovednostem a strategiím, které mohou motivaci klienta pozitivně ovlivnit. Vzdělávací program zahrnuje i obecné vymezení motivace, seznámení s pojmy vědomá a nevědomá motivace, souvislostmi mezi osobností a motivací, jaké lze rozlišovat motivační typy lidí a především co ovlivňuje a brání motivaci a jak lze motivaci posílit. Rozhovor je zde prezentován jako nástroj pomoci, jsou definovány základní principy vedení motivačních rozhovorů s cílem efektivního a úspěšného rozhovoru. Zdůrazněna je i důležitost motivace samotného pracovníka a jeho schopnost sebereflexe.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.

Program:

Absolvent vzdělávacího programu
- pochopí význam a důležitost motivace, která je potřebná pro rozhodnutí i snahu provést potřebné změny ve svém životě,
- seznámí se se základními vybranými komunikačními dovednostmi a strategiemi, které mohou mít na motivaci klienta významný vliv,
- získá poznatky co je vědomá a nevědomá motivace, jaká je souvislost mezi osobností a motivací, jaké lze rozlišovat motivační typy lidí a především co ovlivňuje a brání motivaci a jak lze motivaci posílit,
- pochopí základní principy vedení motivačních rozhovorů a jak motivační rozhovor vést co nejúspěšněji a nejefektivněji,
- bude schopen sebereflexe a náhledu, jak zlepšit a pracovat i vlastní motivaci.

1. Budování vztahu s klientem a vliv na motivaci klienta
Možné důvody odmítání profesionální pomoci. Budování vztahu s klientem, význam komunikace, efektivní způsoby komunikace, verbální, neverbální projevy, empatie a další komunikační strategie. Vliv na motivaci klienta. Jak navázat s klientem pozitivní vztah.
2. Motivace a co brání motivaci - obecné vymezení motivace, vědomá a nevědomá motivace, osobnost a motivace, motivační typy lidí. Co ovlivňuje a brání motivaci. Motivační "pravidla" a tipy pro klienty i pracovníky.
3. Motivační rozhovor - rozhovor jako nástroj pomoci, principy motivačních rozhovorů, jak vést motivační rozhovor. Eaganův model - definice problému, selekce cílů, zvažování důsledků, rozhodování, implementace, evaluace. Kontrola x pomoc. Diskuse, řešení případů z praxe.
Rekapitulace, diskuse a ujasnění problémových okruhů, odpovědi na dotazy a zpětná vazba.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design