Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ZLÍN Gender jako problémový fenomén dnešní doby ZRUŠENO
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 124040
Lektor Bc. Matys Pavel, DiS., MBA
Pobočka Olomouc
Místo konání Zlín, hotel ZLÍN, náměstí Práce 2512
Datum konání 31. 5. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 2300,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2023/1296-SP/PC/VP
Cíl kurzu Výraz „ gender“ zaplavil v posledním desetiletí média i veřejný prostor a nutně se tedy bude stále častěji promítat i do práce s klientem v sociální oblasti. Nevhodně zvolená komunikace, která je základem pro úspěšnou práci s klientem může pramenit z neznalosti tématu a specifik komunikace s lidmi, kteří řeší genderový nesoulad. Kurz se zaměřuje na základní informace k genderové tématice, které jsou nutné k tomu, aby nebyli klienti vystavováni zbytečnému stresu či zraňujícímu přístupu. Přínosem kurzu pro účastníky bude konkrétní pochopení tématu, souvislostí, specifik a úskalí a díky orientaci v tématu budou schopni poskytnout klientům účinnou radu a pomoc.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníků úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Program:
1. Základní pojmy a stručný historický přehled -
přehled a specifika základních pojmů – pojem „gender“, jeho vývoj, pohlaví x „gender“, genderová socializace, genderové stereotypy, genderová identita, nebinární identita, intersexuální děti, hormonální nerovnováha, virtuální realita.
2. Specifika a úskalí práce s klienty, kteří řeší genderový nesoulad -příklady a specifika osob s jinou gendrovou identitou. Specifika práce s těmito klienty. Možná úskalí práce s nimi.
3. Efektivní komunikace s klienty, kteří řeší genderový nesoulad - základní principy efektivní komunikace. Jak poskytovat podporu těmto klientům, čeho se vyvarovat. 4. Příklady a řešení případů z praxe.


Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design