Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Budování poradenského vztahu v sociální práci a jak vést poradenský rozhovor AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 224065
Lektor PhDr. Kliment Pavel, Ph.D.
Pobočka Praha
Místo konání ON-LINE
Datum konání 10. 9. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2024/0367-SP/PC
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na přiblížení procesu budování a udržování žádoucího poradenského vztahu v rámci pomáhajícího poradenství. Kvalita poskytování sociálního poradenství nestojí jen na konkrétních znalostech pomáhajících profesionálů, ale také na schopnosti tyto znalosti klientovi adekvátně předat. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí, jak potřebné informace efektivně klientovi předat, jak v rámci poradenského rozhovoru vytvořit dobrý kontakt s klientem, jak pracovat s podporou a posilováním klientových kompetencí a odpovědnosti.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům zařízení sociálních služeb, sociálním pracovníkům a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

IInformace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.
Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem s vyplněnými údaji pro osvědčení. V případě, že kurz nebyl uhrazen zálohově předem, po skončení semináře obdržíte e-mailem fakturu a po jejím uhrazení obdržíte poštou osvědčení o absolvování školení. V případě zálohově uhrazené platby obdržíte po kurzu poštou daňový doklad a osvědčení.

Absolvent získá základní přehled o specifikách pomáhajícího poradenství a o způsobech budování a udržování žádoucího poradenského vztahu s klientem. Pochopí důležitost adekvátní komunikace s klientem, jakým způsobem komunikaci s klientem vést a čeho se vyvarovat. Bude schopen rozpoznat případná úskalí vzájemné komunikace a spolupráce s klientem a zvolit vhodnou komunikační strategii. Seznámí se, jakým způsobem lze přistoupit k zakázce klienta, k formulaci problému klienta, jak mu pomoci řešit jeho problém tak, aby posílil jeho kompetence a odpovědnost.

1. Specifika pomáhajícího poradenství - základní terminologie, typologie poradenství, znaky pomáhajícího poradenství, poradenský proces, cíl poradenského procesu, přístupy volené v práci s klientem, poradenský vztah.
2. Komunikace jako základ dobrého poradenství - navazování kontaktu a budování vztahu s klientem, komunikace jako systém, verbální a neverbální komunikace, mýty o komunikaci, aktivní naslouchání a asertivita, práce s emocemi v pomáhajících profesích. Bariéry v komunikaci.
3. Práce se zakázkou klienta a průběh komunikace mezi poradcem a klientem - osobnost a chování poradce. Eganův model - definice problému, selekce cílů, zvažování důsledků, rozhodování, implementace. Příprava poradenského rozhovoru, vzájemné přijetí aktérů procesu pomoci, formulace zakázky, porozumění problému, hledání cest řešení problému, ukončení poradenského rozhovoru. Hlavní zásady vedení rozhovorů.
4. Zapojení klienta do procesu poradenství - Jak klienta zapojit do procesu, jak posílit jeho odpovědnost a kompetentnost řešit vlastní problém. Důvody odmítání profesionální sociální pomoci, práce s odporem klienta. Čeho se klienti nejčastěji obávají.
5. Řešení případů z praxe, diskuse.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design