Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Identita dítěte v náhradní rodinné péči a kontakt dítěte s biologickou rodinou AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 224069
Lektor Bc. Košťáková Alena
Pobočka Olomouc
Místo konání ON-LINE
Datum konání 24. 9. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV č. A2022/0515-SP/PC/PP
Cíl kurzu Vzdělávací program seznamuje účastníky se základními problémy vytváření a rozvíjení identity dítěte umístěného v náhradní rodinné péči a jak tyto znalosti prakticky aplikovat v přístupu k dítěti, jeho náhradní i biologické rodině. Seznamuje stručně se základními pojmy - co je to identita, jak se utváří ve vývoji dítěte, které faktory ji ovlivňují. Téma je vázáno na výklad základní psychických potřeb dětského věku. Absolvent se seznámí s poznatky o tom, jak různé formy sociálního osiření a opuštění ovlivňují vývoj a podobu identity dítěte a jak s tématem v sociálních sítích dítěte šetrně nakládat. Smyslem je edukací osob z blízkého okolí dítěte odlehčit břemeno, které bylo dítěti naloženo. Účastníci získají praktická doporučení pro budování zdravé identity dítěte umístěného v náradní rodinné péči, jak s ním mluvit o jeho biologických rodičích a jaké zásady dodržovat při kontaktu s ním. Poznatky jsou aplikovatelné po modifikaci i pro práci s dětmi vyrůstajícími v dětských domovech a jiných formách náhradní výchovné péče.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům z řad pomáhající profese
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.


1. Identita a její důležitost ve vývoji dítěte. Co je to identita. Druhy identity - širší, kolektivní, dvojitá, smíšená. Faktory ovlivňující vývoj identity dítěte. Důležitost identity ve vývoji dítěte.
2. Identita v jednotlivých vývojových fázích a potřeby dítěte. Jak a kdy se objevují poruchy identity. Klíčové období dospívání, adolescence a identita, fáze nevděku. Co brání vytvoření bezpečného pocitu pozitivní identity. Geny nebo identita?
3. Identita dítěte v náhradní rodinné péči. Praktická doporučení pro budování identity dítěte. Mentální reprezentace biologických rodičů, jak mluvit o biologických rodičích, přijetí minulosti dítěte, zpracování pocitů viny u dítěte. Kontakt s biologickou rodinou, jak vycházet s biologickými rodiči, asistovaný kontakt.
4. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design