Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Sebepoškozování jako levná droga v současné společnosti AKCE 2+1
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Variabilní symbol 124056
Lektor Bc. Matys Pavel, DiS., MBA
Pobočka Olomouc
Místo konání ON-LINE
Datum konání 19. 9. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV č. - A2022/0918-SP/PC/PP
Cíl kurzu Absolvent vzdělávací programu
- získá vybrané informace o novodobém fenoménu - sebepoškozování (SP) se zaměřením na různé druhy a způsoby SP.
- bude se orientovat ve způsobech reagování a komunikace se sebepoškozujícím, aby dále nedošlo ke zhoršení dané situace.
- pochopí specifika této problematiky a to se zaměřením na věkovou skupinu dětí, dospívajících i dospělých.
- pochopí, jaké jsou možné nevhodné přístupy a jakým způsobem lze navázat kontakt s klientem, aby nastalo vhodné prostředí k postupnému nastolení změny daného problému.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, sociálním pracovníkům a pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.

Program:
1. Úvod do problému sebepoškozování - vymezení pojmu, dělení a specifika sebepoškozování, dopady, prevalence, historie, filozofické náhledy.
2. Psychologické aspekty sebepoškozování - příčiny a vznik, terapeutické přístupy, vznik napětí a jeho uvolňování, důvody pro opakování sebepoškozování. Zaběhnuté vzorce chování, prostupování změn chování ovlivňující jedince i jeho okolí a častá recidiva.
3. Charakteristika jednotlivých druhů sebepoškozování - různé druhy sebepoškozování a jejich daná specifika, celosvětové studie týkající se jednotlivých druhů spojené s kazuistikami daných skupin. Způsoby odvedení pozornosti a technik na změnu daného nežádoucího chování.
4. Práce se sebepoškozujícím se - Možnosti prevence a léčby. Motivace a fáze kola změny. Systém péče. Kontaktní centra na pomoc se sebepoškozováním.
5. Diskuse, řešení případů z praxe a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design