Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Trauma-informovaný přístup v sociální práci NOVINKA, AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 124055
Lektor Bc. Košťáková Alena
Pobočka Praha
Místo konání ON-LINE
Datum konání 17. 9. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2024/0519-SP/PC/PP
Cíl kurzu Mnozí klienti sociálních služeb napříč prakticky všemi cílovými skupinami čelili někdy v životě náročné nebo traumatické situaci, jejíž dopad zásadně ovlivnil kvalitu jejich života a schopnost sociálního fungování. Jiní se snaží s takovou situací vypořádat v současné době. Pro poskytovatele služby bývá chování a reakce těchto klientů mnohdy matoucí a úsilí vynaložené na jejich podporu ne vždy odpovídá skutečnému zlepšení, zejména z dlouhodobého hlediska. Trauma-informovaný přístup pomáhá sociálním i dalším pracovníkům pomáhajících profesí lépe porozumět zvláště svým zranitelným a zraněným klientům a nabízí konkrétní možnosti, jak jim mohou v rámci své služby nebo činnosti účinně pomoci.
Cílová skupina Vzdělávací program je určen sociálním pracovníkům úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Kurz organizujeme ve spolupráci a nositelem akreditace je organizace Dítě, rodič, prarodič, z.s.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.

1. Úvod
2. Základní vymezení traumatu a souvisejících pojmů
3. Základní charakteristika trauma-informovaného přístupu
4. Využití trauma‑informovaného přístupu v sociální práci s vybranými cílovými skupinami
5. Pohled a zkušenosti vybraných českých odborných pracovníků, závěr

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design