Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu RK PRAHA Vedení rozhovoru s dítětem v podmínkách a prostředí OSPOD ZRUŠENO
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 224048
Lektor Mgr. Zakouřilová Eva
Pobočka Praha
Místo konání Regionální kancelář Praha, Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín (1. patro)
Datum konání 31. 5. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 2300,- Kč
Akreditace MPSV č. - A2022/0383-SP
Cíl kurzu Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače s možnostmi a specifiky vedení rozhovoru v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Získat od dítěte např. potřebné informace pro kvalitní rozhodování soudu je velmi náročný úkol. Přitom aby soud mohl o dalším osudu dítěte rozhodnout, ať už v trestním, opatrovnickém či jiném řízení, potřebuje dobře znát situaci dítěte a jeho rodiny. Jde mnohdy o klíčové informace, týkající se názoru dítěte, jeho emocí a potřeb v různých kontextech. Sociální pracovníci navíc vykonávají tuto svou činnost v náročných podmínkách souvisejících s různorodostí konkrétních situací a prostředí.
V průběhu semináře získají posluchači znalosti a dovednosti, jak mohou rozhovor jako stěžejní nástroj v práci s dětským klientem ve své diagnostické i sociálně-terapeutické činnosti používat, včetně zapojení speciálních technik. Důraz bude kladen na potřebná specifika ve vztahu k účelu rozhovoru, věku dítěte, jeho situaci v rodině apod., přičemž pozornost bude věnována spíše stránce praktické, než teoretické.

Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům OSPOD
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 1+1, tj. při přihlášení 2 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

1. Rozhovor jako základní nástroj sociální diagnostiky a sociální terapie.
Faktory ovlivňující kvalitu a průběh rozhovoru, chyby při vedení rozhovoru. Příprava na rozhovor.
2. Náročnost situací ve vedení rozhovoru s dětmi - specifika rozhovorů s dětmi vedených v prostředí OSPOD. Limity na straně klienta i pracovníka, kompetence sociálního pracovníka. Podmínky různých prostředí.
3. Nástroje pro efektivní vedení rozhovoru - Techniky pro efektivní vedení rozhovoru, včetně vysvětlení jejich přínosu a postupu. Praktická ukázka - předvedení vybrané techniky na konkrétním příkladu.
Zpracování a vyhodnocení použitých technik do zpráv k soudu.
4. Zapojení rodičů do procesu participace dítěte - Práce s rodiči dítěte před rozhovorem i po jeho skončení, informování rodičů, přenos informací, motivace rodičů k dohodě v zájmu dítěte.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design