Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Informace o kurzu


Název kurzu ON-LINE Jak bezpečně zvládat rizika v sociálních službách AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální služby
Variabilní symbol 124053
Lektor Mgr. Vinklerová Marie, DiS.
Pobočka Olomouc
Místo konání ON-LINE
Datum konání 10. 9. 2024 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV- č. A2023/0134-SP/PC/VP
Cíl kurzu Účastník kurzu
- pochopí co je a není přijatelné riziko a bude schopen vyhodnotit závažnost hrozícího rizika,
- seznámí se se základními strategiemi a zásadami pro práci s rizikem s různými problémovými typy klientů, zvláště pak se seniory a osobami zdravotně znevýhodněnými,
- pochopí důležitost tvorby plánu rizik a jak tento plán připravit,
- ujasní si také, jaká je odpovědnost zaměstnanců sociálních služeb.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.


Vzdělávací program je zaměřen na problematiku rizik v sociálních službách a vymezení rizikových situací, se kterými se pracovníci sociálních služeb mohou setkat, a také způsobů, jak tyto situace řešit. Vzdělávací program si klade za cíl seznámit a vysvětlit, co je a není přijatelné riziko, seznámit s možnými strategiemi a zásadami pro práci s rizikem, jak identifikovat možná rizika u klientů s problémovým chováním, seniorů a zdravotně znevýhodněných klientů. Vzdělávací program seznamuje, jak jednotlivé rizikové situace správně vyhodnotit a navrhnout přiměřené řešení, tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví, zájmů nebo naplňování potřeb klienta. Absolventi pochopí, co je důležité pro prevenci vzniku rizikových situací a seznámí se s problematikou přípravy rizikového plánu a jeho důležitosti pro předcházení rizikových situací. Program poskytuje také základní informace o hranicích odpovědnosti zaměstnanců sociálních služeb.

1. Úvod do problematiky rizik v sociálních službách- co je riziko, příklady rizik v sociálních službách. Riziko a lidé s mentálním postižením, se zdravotním znevýhodněním, jak předejít riziku. Riziko a senioři, specifika klientů v seniorském věku.
2. Strategie sociální práce s lidmi v riziku - chování v rizikové situaci, základní strategie sociální práce s lidmi v riziku. Ústavní model x model sociálního začlenění. Moderní přístup k riziku.
3. Typologie klientů a zvládací techniky v rizikových situacích - specifika problémových typů klientů a možné způsoby zvládání rizikových situací. Asertivita jako možná strategie jednání v rizikových situacích. Řešení případů z praxe.
4. Přiměřené riziko a práce s rizikovým plánem - míra rizika, přiměřené riziko x zvýšené riziko. Oblasti rizik. Přezkoumání rizik, ošetření rizik. Opatření k předcházení rizikům. Rizikový plán. Co obsahuje plán rizik a jak ho sestavit. Diskuse, cvičení, odpovědi na dotazy.
5. Právní odpovědnost zaměstnanců sociálních služeb - právní odpovědnost, druhy právní odpovědnosti - trestně právní odpovědnost, odpovědnost za přestupek, soukromoprávní odpovědnost, odpovědnost za škodu, pracovně právní odpovědnost. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Informace k ON-LINE KURZU (www.telekonference.eu)
Den před konáním školení obdržíte na sdělený e-mail nebo e-mail uvedený v přihlášce pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení se připojíte do virtuální školicí místnosti na internetové adrese www.telekonference.eu, doporučujeme prohlížeč Google Chrome, Microsof Edge nebo Mozilla Firefox. Nelze použít prohlížeč Internet Explorer. Prosíme o přihlášení minimálně 10 minut před zahájením webináře. Pro dobrý přenos je zapotřebí stabilní připojení na internet, reproduktory nebo sluchátka, doporučujeme také webkameru a mikrofon.

V případě, že se budete školit v rámci úřadu, předejte, prosím, následující technické informace Vašemu IT oddělení / IT pracovníkovi:
• IP adresa serverů telekonference.eu: 86.49.191.104 nebo 94.142.233.117
• Povolení následujících portů: 80/tcp, 443/tcp, 16384:32768/udp, ověřit vyjímky pro obrazový a zvukový přenos z tohoto webu /zejména nastavení firewall/
• Při přihlašování v rámci home office by problém nastat neměl.
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design