Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže
Tématická oblast Legislativa
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - 2015/0692-SP
Cíl kurzu Absolvent si prohloubí poznatky potřebné při vedení správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. Pochopí postupy ve správním řízení na úseku sociálně-právní ochrany s důrazem na novinky, které přinesla novela zákona o SPOD. Bude se orientovat v jednotlivých ustanoveních správního řádu a bude schopen aplikovat vybraná ustanovení správního řádu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Upevní si a rozvine své profesní znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému zvládání sociální práce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů zabývajících se oblastí sociálně právní ochrany dětí a mládeže a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Správní řád a jeho podpůrná aplikace v oblasti péče o rodinu a děti
- Vztah obecné úpravy správního řízení a zvláštních úprav správního řízení
- Vymezení působnosti správního řízení
- Typy správních řízení v dané oblasti

2. Pravidla řízení podle správního řádu a aplikace v oblasti SPOD
- Základní zásady správního řízení
- Subjekty správního řízení Vydávání usnesení
- Zahájení a průběh správního řízení
- Lhůty ve správním řízení
- Podklady a jejich hodnocení, nahlížení do spisu, doručování, ústní jednání
- Vyjádření k podkladům od účastníků řízení
- Správní rozhodnutí – náležitosti, právní moc, vykonatelnost.
- Výkon správních rozhodnutí.

3. Pravidla řízení a speciální ustanovení o řízení dle zákona o sociálně právní ochraně dětí a mládeže
- Aplikace vybraných ustanovení na konkrétní případy
- Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design