Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Zákon o sociálních službách - aktuality a praxe
Tématická oblast Sociální služby
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2015/0328-PC/SP/VP ukončena
Cíl kurzu Cílem kurzu je seznámit s platnou právní úpravou na úseku sociálních služeb se zaměřením na výklad novelizovaných ustanovení zákona, včetně řešení konkrétních problémů při aplikaci právní úpravy v praxi
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů měst, obcí a krajů, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Přehled platné právní úpravy sociálních služeb s výkladem praktických dopadů poslední novelizace.
2. Základní druhy a typy služeb, poskytovatelé sociálních služeb, registrace poskytovatele, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb. Diskuse k problémovým okruhům.
3. Smlouva o poskytnutí sociální služby a úhrada nákladů za sociální službu - obsah smlouvy, náležitosti smlouvy, odmítnutí uzavření smlouvy. Nejčastější problémy při přípravě a uzavírání smluv. Sociální služby poskytované bez úhrady, za úhradu, úhrada za fakultativní služby.
4. Kvalita poskytovaných služeb - inspekce sociálních služeb, standardy kvality služeb. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách.
5. Příspěvek na péči - podmínky nároku na příspěvek na péči, základní životní potřeby a posuzování stupně závislosti, stupně závislosti, výše příspěvku na péči, zvýšení příspěvku na péči, způsob výplaty příspěvku na péči. Informační systém. Financování sociálních služeb. Diskuse k problémovým okruhům a případům z praxe.
6.Aktuální záměry legislativní úpravy sociálních služeb - informace o předpokládaných změnách právní úpravy sociálních služeb.
7. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design