Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Druhy zdravotního postižení I.
Tématická oblast Zdravotní a ošetřovatelská péče (Zdravotnictví)
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2011/0383-PC/SP/VP - akreditace ukončena
Cíl kurzu Cílem kurzu je seznámit s druhy zdravotního postižení, jejich dopady na kvalitu života, uměním přistupovat ke klientovi se znalostmi s ohledem na jeho zdravotní postižení, umění komunikace s ním a nalezení adekvátního přistupu a pomoci.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí a měst, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu 1. Vymezení základních pojmů - zdraví, nemoc, postižení, handicap, defekt, stigma, nemocní a společnost, zdravotní postižení a společnost.
2. Oblast tělesného postižení - příčiny vzniku tělesného postižení, modely přístupu a komunikace s lidmi s tělesným postižením, možné chyby při manipulaci s lidmi s poruchami hybnosti.
3. Zdravotní postižení neurologické povahy - specifikace epilepsie, typy a jejich projevy, modely přístupu a komunikace s lidmi po epil. záchvatu, možné chyby v přístupu k nim.
4. Oblast poruch psychiky - specifika mentální retardace, modely chování lidí s mentální retardací, mentální retardace geneticky podmíněná - Downův syndrom, vhodné modely chování a komunikace s lidmi s mentální retardací, možné chyby v přístupu k lidem s mentální retardací, demence.
5. Receptivní oblast postižení - zrakové postižení příčiny vzniku poruch, modely přístupu a komunikace s lidmi se zrakovým postižením, možné chyby při komunikaci. Sluchové postižení, příčiny, základní skupiny sluchových vad, modely přístupu a komunikace.
6. Kombinovaná postižení - kominace smyslových postižení, vhodné modely přístupu a komunikace s lidmi s kombinovaným postižením.
8. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design