Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Druhy zdravotního postižení II.
Tématická oblast Zdravotní a ošetřovatelská péče (Zdravotnictví)
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2011/0384-PC/SP/VP - akreditace ukončena
Cíl kurzu Seznámit s dalšími druhy zdravotního postižení, jejich dopady na kvalitu života, uměním přistupovat ke klientovi se znalostmi s ohledem na jeho zdravotní postižení, umění komunikace s ním a nalezení adekvátního přístupu a pomoci.
Cílová skupina Kurz je určen sociálních pracovníkům obcí a měst, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu 1. Oblast tělesného postižení - specifikace jednotlivých forem tělesného postižení, vývojově vrozené vady, tělesné postižení jako důsledek genetické dispozice, autoimunitní onemocnění, tělesné postižení jako důsledek traumatu - amputace končetin. Psychologický přístup k lidem tělesně postiženým.
2. Metabolické poruchy - příčiny dědičnosti metagolických poruch, druhy metabolických poruch.
3. Psychická oblast postižení - poruchy v oblasti sociálních projevů, autismus - specifikace, modely chování lidí s autismem, vhodné modely přístupu a komunikace s lidmi s autismem. Poruchy v oblasti intelektu - demence, specifikace procesu demence, vhodné modely přístupu a komunikace s lidmi s demencí. Psychická onemocnění - poruchy emocí, poruchy myšlení, vhodné modely přístupu a komunikace s lidmi s psychickým onemocněním.
4. Perceptivní a receptivní oblast postižení - cévní mozkové příhody (CMP), její důsledky na mobilitu a komunikaci - řečová afázie. Vhodné modely přístupu a komunikace k lidem po CMP. Rozštěpy patra, vliv na komunikaci, specifikace rozštěpů, chybění hlasu - náhradní elektronický hlas, hlasové protézy. Vhodné modely přístupu k lidem s nesrozumitelným řečovým projevem.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design