Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Jednání s nekomunikujícím klientem
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2012/1321-PC/SP/VP akreditace ukončena
Cíl kurzu Účastníci získají znalosti z oblasti typologie nekomunikujících kientů a dovednosti jednání s nimi, dovednosti pro získání informací ze strany klienta a možnosti využití alternativní komunikace.
Cílová skupina Kurz je určen především pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby, pracovníkům sociálních odborů obcí a měst a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci s Alenou Weberovou, akreditační č. instituce 2010/1137-I

1. Úvod do komunikace. Neverbální a verbální komunikace.
2. Druhy nekomunikujících klientů (zdravotní postižení, nemoc, stres, trauma ...)
3. Alternativní a augmentativní komunikace.
4. Vedení klienta, postup jednání a vyjednávání s klientem.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design