Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Poruchy chování dětí a dospívajících I.
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2019/0471-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Absolvent získá poznatky o přirozených změnách chování, které souvisejí s věkem, a o specifických i nespecifických poruchách chování. Pochopí vliv sociálního prostředí (především rodinného) na vznik a průběh poruch chování. Získá základní přehled o specifických poruchách učení, seznámí se s jejich možnými příčinami a osvojí si znalosti, které mu pomohou diagnostikovat jednotlivé poruchy. Získané poznatky bude schopen aplikovat v rámci komunikace a sociální práce s rodinou.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských a krajských úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí.
Program kurzu 1. Přirozená vývojová stádia změn chování dětí a dělení poruch chování
Vysvětlení odlišnosti vývojově daných změn chování od poruch chování. Stádia vývoje podle Eriksona. Dělení poruch chování. Poruchy chování specifické a nespecifické.Chování disociální, asociální a antisociální. Diskuse.
2. Poruchy chování ve vztahu k rodině, hyperkinetické poruchy chování
Porucha chování ve vztahu k rodině, nesocializovaná porucha chování, socializovaná porucha chování, porucha opozičního vzdoru,depresivní porucha chování a hyperkinetické poruchy chování (ADHD, ADD). Diskuse.
3. Poruchy chování podmíněné psychologicky a rodinně
Vztahová patologie v rámci rodiny. Psychická deprivace, CAN syndrom, traumatizace a syndrom týraného dítěte. Diskuse.
4. Disharmonický vývoj osobnosti
Porucha osobnosti paranoidní, schizoidní, disociální, impulsivní, histriónská, anxiózní, závislá, narcistická a pasivně agresivní. Diskuse a řešení případů z praxe.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design