Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Obrana proti manipulaci
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2021/0146-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí z oblasti komunikace s osobami s manipulativním chováním, na získání znalostí a schopnosti rozpoznat co je a co není manipulace, získání přehledu o typech manipulátorů, možných manipulativních taktikách a strategiích ze strany klienta, na specifikaci a poznání požadavků na efektivní komunikaci a seznámení s možnými způsoby obrany proti manipulaci. Současně také vzdělávací program umožní pochopit a osvojit si, jak je možné tyto poznatky aplikovat v rámci komunikace a sociální práce s klienty.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů, pracovníkům úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí.
Program kurzu Absolvent získá základní znalosti z oblasti komunikace s osobami s manipulativním chováním, získá znalosti a dovednosti rozpoznat co je a co není manipulace, získá přehled o typech manipulátorů, o možných manipulativních taktikách a strategiích ze strany klienta, pochopí specifikaci a požadavky na efektivní komunikaci s manipulativními typy klientů, seznámí se ze způsoby obrany proti manipulaci a získané poznatky bude schopen aplikovat v rámci komunikace a sociální práce s klienty.

1. Manipulace, manipulativní strategie a taktiky - základní pojmy, reakce na manipulaci, základní pravidla, typy manipulátorů. Projevy manipulace a typické strategie manipulátorů.
2. Zákonitosti komunikace - komunikační proces, základní prvky a principy komunikačního procesu, komunikační vazby z hlediska transakční analýzy, význam signálů řeči těla a reakce na ně, základní principy efektivní komunikace.
3. Způsoby obrany proti manipulaci - základní zásady komunikační strategie při jednání s manipulátorem, možné způsoby obrany, argumentační taktiky manipulátora a triky v argumentaci. Jak reagovat na manipulační taktiky.
4. Řešení simulovaných situací a příkladů, diskuse.

Lektorský sbor:
Mgr. Květuše Sluková
Bc. Alena Košťáková
Mgr. Lucie Horká
PhDr. Markéta Vaculová
Bc. Pavel Matys, MBA
Mgr. Stanislava Gabriel Waldštejn, MBA
Mgr. Marie Vinklerová, DiS.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
13. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Obrana proti manipulaci AKCE 2+1
MPSV - č. A2021/0146-SP/PC/PP/VP
Mgr. Horká Lucie (Mucalová) 224055 1800 Kč
13. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Olomouc ON-LINE Obrana proti manipulaci AKCE 2+1
MPSV - č. A2021/0146-SP/PC/PP/VP
Mgr. Horká Lucie (Mucalová) 224055 1800 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design