Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Obrana proti manipulaci
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2021/0146-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí z oblasti komunikace s osobami s manipulativním chováním, na získání znalostí a schopnosti rozpoznat co je a co není manipulace, získání přehledu o typech manipulátorů, možných manipulativních taktikách a strategiích ze strany klienta, na specifikaci a poznání požadavků na efektivní komunikaci a seznámení s možnými způsoby obrany proti manipulaci. Současně také vzdělávací program umožní pochopit a osvojit si, jak je možné tyto poznatky aplikovat v rámci komunikace a sociální práce s klienty.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů, pracovníkům úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí.
Program kurzu Absolvent získá základní znalosti z oblasti komunikace s osobami s manipulativním chováním, získá znalosti a dovednosti rozpoznat co je a co není manipulace, získá přehled o typech manipulátorů, o možných manipulativních taktikách a strategiích ze strany klienta, pochopí specifikaci a požadavky na efektivní komunikaci s manipulativními typy klientů, seznámí se ze způsoby obrany proti manipulaci a získané poznatky bude schopen aplikovat v rámci komunikace a sociální práce s klienty.

1. Manipulace, manipulativní strategie a taktiky - základní pojmy, reakce na manipulaci, základní pravidla, typy manipulátorů. Projevy manipulace a typické strategie manipulátorů.
2. Zákonitosti komunikace - komunikační proces, základní prvky a principy komunikačního procesu, komunikační vazby z hlediska transakční analýzy, význam signálů řeči těla a reakce na ně, základní principy efektivní komunikace.
3. Způsoby obrany proti manipulaci - základní zásady komunikační strategie při jednání s manipulátorem, možné způsoby obrany, argumentační taktiky manipulátora a triky v argumentaci. Jak reagovat na manipulační taktiky.
4. Řešení simulovaných situací a příkladů, diskuse.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design