Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Bazální stimulace I. - základní kurz
Tématická oblast Zdravotní a ošetřovatelská péče (Zdravotnictví)
Časový rozsah 2 dny/24 hodin
Akreditace MPSV č. 2014/0742-PC/SP ukončena, mezinárodní certifikát
Cíl kurzu Osvojení si teoretických i praktických dovedností konceptu Bazální stimulace na základní úrovni a schopnosti reagovat na potřeby nemocných se změnou vnímání, komunikace a pohybu. Na základě získaných znalostí nemocného vést a podporovat v jeho vlastních aktivitách.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům zařízení sociálních služeb, poskytovatelům zdravotní péče - lékařům, zdravotním sestrám, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, logopedům, psychologům, zdravotně sociálním pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu Lektor: Bc. Helena Dvořáková, DiS., Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege, registrační číslo 869, člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace (možno ověřit na www.basale-stimulation.de/Fachleute)

Obsahová náplň kurzu:
1. Teorie konceptu Bazální stimulace, význam konceptu pro ošetřovatelskou péči a vedení nemocných se změnou vnímání, komunikace a pohybu. Rozšíření konceptu bazální stimulace v Evropě a jeho vývoj.
2. Základy anatomie a fyziologie centrální nervové soustavy. Vnímání člověka na základní úrovni.
3. Vývojová psychologie. Psychologie prenatálního věku. Další modely, ze kterých koncept bazální stimulace vychází.
4. Bazálně stimulující péče u specifických skupin nemocných – bazální stimulace u dětí, seniorů, lidí s mentálním nebo tělesným postižením.
5. Význam doteku pro člověka. Ruce jako nástroj ošetřujícího. Intimní zóny a zachování intimity. Iniciální dotek.
6. Komunikace, její význam. Nonverbální komunikace. Komunikační kanály. Desatero konceptu Bazální stimulace.
7. Somatická stimulace a její význam. Prvky somatické stimulace – koupele, polohování, dechová rehabilitace. Změny vnímání tělesného schématu a podpora dlouhodobě imobilních nemocných.
8. Význam pohybu pro člověka. Vestibulární stimulace a možnosti vestibulární stimulace vzhledem ke schopnostem nemocného. Raná mobilizace. Technika „ovesného klasu“ a její význam.
9. Propriorecepce. Vibrační stimulace a její význam. Tělesný rámec a svalové napětí.
10. 9 centrálních cílů konceptu Bazální stimulace. Význam cílů pro vedení nemocných.

Každý účastník si musí donést na kurz tyto vlastní pomůcky: deku, karimatku, pohodlné oblečení, 2 žínky, ručník, froté ponožky a tělové mléko.

Absolventi kurzu obdrží Mezinárodní certifikát platný v celé EU, osvědčení o absolvování kurzu na základě akreditace u MPSV, osvědčení o akreditaci u APSS.

Kurzovné je nutné uhradit nejpozději 14 dní před konáním kurzu, platba v hotovosti je možná pouze předem po telefonické dohodě.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design