Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Psychohygiena a relaxační techniky
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Akreditace MPSV - č. 2015/0917-PC/SP/VP/PP
Cíl kurzu Absolvent se seznámí s projevy stresu, s technikami psychohygieny a s relaxačními technikami vedoucí k dosažení osobní pohody, ze kterých si následně dokáže zvolit podle toho, jak mu vyhovují a může je uplatňovat v pracovním i osobním životě.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů měst a obcí, pracovníkům zařízení sociálních služeb, úřadů práce a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Úvod do problematiky psychohygieny - salutory a stresory, čtyři roviny projevu stresu, východiska zvládání stresu.
2. Techniky psychohygieny - vymezení pojmů psychické zdraví, duševní pohoda, techniky duševní hygieny, zdravý životní styl.
3. Techniky psychohygieny - asertivní komunikace, timemanagement, oblasti změny, supervize, focusing.
4. Úvod do problematiky relaxace - vymezení, význam, pracovní den x ideální pracovní den - návrhy řešení, jednoduché relaxační techniky - přehled.
5. Nácvik jednoduchých relaxačních technik - práce s dechem, relaxační cvičení, autogenní trénink, vizualizace.
6. Řešení případů z praxe a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
22. 10. 2018
Volno
Praha Psychohygiena a relaxační techniky - dvoudenní kurz
MPSV - č. 2015/0917-PC/SP/VP/PP
PhDr. Honzlová Ivana 28094 3400 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design