Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Psychohygiena a relaxační techniky
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Akreditace MPSV - č. A2020/0375-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu AAbsolvent se seznámí s příčinami stresu a reakcemi naší osobnosti na tíživé situace v životě. Pochopí, že stres je nedílnou součástí lidského života a že je možné aktivně se zapojit do jeho odstraňování, pokud se stává pro člověka zátěží. Seznámí se, jak se lze bránit pracovnímu vyčerpání změnou v oblasti pracovní či osobní. Na základě informací o možných strategiích, vybraných relaxačních technikách a nácviku některých jednodušších technik, bude schopen zvolit si odpovídají osobní strategii zvládání zátěžových situací.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů měst a obcí, pracovníkům zařízení sociálních služeb, úřadů práce a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. den
1. Stres a stresová zátěž
Vyjasnění základních pojmů, co je stres, projevy stresu. Jak se stres projevuje, tělo a stres, stres a psychika. Varovné signály stresu. Východiska zvládání stresu. Diskuse.
2. Strategie zvládání zátěžových situací a stresu
Strategie zvládání stresové zátěže. Základní zásady psychohygieny, opatření na osobní úrovni. Myšlenkové přeladění. Zdravá životospráva a zdravý životní styl, zdravé sebevědomí. Diskuse.
3. Asertivní komunikace jako technika zvládání stresu
Asertivita jako technika zvládání zátěžových situací. Základní zásady asertivní komunikace v praxi. Význam pozitivního myšlení a význam mezilidských vztahů. Rekapitulace 1. dne, diskuse a ujasnění problémových okruhů, odpovědi na dotazy.
2. den
1. Úvod do problematiky relaxace. Dechová relaxace. Bensonova relaxační technika. Progresivní svalová relaxace. Nácvik relaxace.
2. Techniky zvládání stresu - Všímavost, cesta pro zklidnění mysli. Přínosy všímavosti, všímavost a únava. Cvičení "Začarovaný kruh. Diskuse.
3. Práce s mandalou, antistresové omalovánky. Metody rychlého vypuštění stresu. Nácvik.
4. Rekapitulace, diskuse a ujasnění problémových okruhů, odpovědi na dotazy a zpětná vazba.

Lektorský sbor:
Mgr. Lucie Horká
PhDr. Markéta Vaculová
Mgr. Veronika Vymětalová
Bc. Pavel Matys, MBA
Mgr. Marie Vinklerová

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design