Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Jednání s klienty s problémovým chováním
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č. A2024/0366-SP/PC
Cíl kurzu Absolvent se seznámí se základními poznatky o jednotlivých typech problémových klientů a s jejich charakteristikou. Pozná a pochopí, kdo je problémový klient, v čem spočívá obtížnost komunikace s ním, co prohlubuje jejich duševní krizi při jednání s lidmi a jaké jsou nejvhodnější komunikační strategie s jednotlivými typy problémových klientů. Pochopí základní požadavky na mezilidskou komunikace a faktory ovlivňující úspěšnou komunikaci. Rozvine své komunikační kompetence a pozná, jak zefektivnit vlastní styl jednání s problémovými typy klientů.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů obcí a krajů, úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu 1. Typy problémových klientů - charakteristika jednotlivých typů problémových klientů.
2. Základy sociální komunikace a faktory ovlivňující úspěšnou komunikaci.
3. Vedení rozhovorů s problémovými klienty.
4. Jednání a vyjednávání, postup při řešení konfliktů.
5. Příklady z praxe, diskuse a odpovědi na dotazy.

Lektorský sbor:
PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
Bc. Alena Košťáková
PhDr. Markéta Vaculová
Mgr. Lucie Mucalová

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
29. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Jednání s klienty s problémovým chováním AKCE 2+1
MPSV - č. A2024/0366-SP/PC
PhDr. Kliment Pavel, Ph.D. 124063 1800 Kč
29. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Olomouc ON-LINE Jednání s klienty s problémovým chováním AKCE 2+1
MPSV - č. A2024/0366-SP/PC
PhDr. Kliment Pavel, Ph.D. 124063 1800 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design