Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Psychosociální a komunikační dovednosti
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Akreditace MPSV - č.A2021/0863-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na zdokonalení psychosociálních a komunikačních dovedností účastníků, které jsou předpokladem pro úspěšný rozvoj i v dalších oblastech. V tomto vzdělávacím programu si účastníci prostřednictvím sebepoznání objasní výhody a nutnost odpovídající komunikace s klienty i s kolegy, což má dopad na efektivitu pracovního procesu a fungování organizace. Vzdělávací program objasňuje význam empatie a dovednosti vcítění se do druhých lidí, důležitost verbální a neverbální komunikace ve styku s lidmi, klade důraz na význam mimoslovních projevů, gest a postojů. Absolvent dokáže lépe identifikovat předpoklady a rizika vzájemné komunikace, pochopí význam aktivního naslouchání a asertivní komunikace.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům úřadů měst a obcí, krajských úřadů, úřadů práce, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Absolvent
- pochopí výhody a nutnost odpovídající komunikace s klienty i s kolegy,
- formou sebepoznání pochopí význam empatie a dovednosti vcítění se do druhých lidí, důležitost verbální a neverbální komunikace ve styku s lidmi,
- dokáže lépe identifikovat předpoklady a rizika vzájemné komunikace,
- pochopí význam aktivního naslouchání a asertivní komunikace, jak klást správné otázky, jak překonávat námitky, jak co nejefektivněji komunikovat s druhými.


1. Sebepoznání - teorie osobnosti, tři aspekty osobnosti, chování člověka v interakci s prostředím. Hiearchie potřeb. Jak lépe porozumět vlastnímu prožívání. Základní emoce, vyšší emoce. 10 kroků k sebepéči.
2. Psychická obrana k udržení integrity osobnosti - co je to psychická obrana, jak udržet integritu osobnosti, vybrané obranné mechanismy - popření, racionalizace, selektivní vnímání, intelektualizace, projekce, identifikace, útěk do fantazie, regrese, fixace, potlačení, rezignace, somatizace. Teorie frustrace, reakce na frustraci, motivy a motivace, druhy motivů.
3. Zdroje podpory a sebepodpory - Zdroje podpory a sebepodpory, zdroje podpory v prostředí. Cvičení, diskuse, závěr 1. dne, odpovědi na dotazy.
4. Komunikace - mýty o komunikace, základní požadavky na komunikaci, komunikační funkce. Verbální a neverbální komunikace, formy neverbální komunikace. - mimika, přiblížení či oddálení, přímý dotyk, postoj, pohyby, gestikulace, pohledy, úprava zevnějšku, přirozenost. Cvičení Řeč těla.
5. Verbální komunikace - Verbální komunikace, aktivní naslouchání, zásady aktivního naslouchání, techniky aktivního naslouchání, nejčastější bariéry v naslouchání. Asertivní komunikace, zásady asertivní komunikace, asertivní práva.
6. Signály psychického vyčerpání a jak rozšiřovat vlastní zdroje podpory a sebepodpory - Stres, reakce na stres, syndrom vyhoření, fáze syndromu vyhoření. Jak se vyhnout syndromu vyhoření. Rozšiřování znalostí vlastních zdrojů podpory a sebepodpory. Předpoklady optimálního výkonu, pracovní i osobní spokojenost, rozvíjení vlastních schopností.
7. Rekapitulace, diskuse a ujasnění problémových okruhů, odpovědi na dotazy a zpětná vazba.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design