Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Psychosociální a komunikační dovednosti
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Akreditace MPSV - č.2015/1125-PC/SP/VP/PP
Cíl kurzu Cílem kurzu je seznámit a umožnit účastníkům osvojit si pravidla efektivní komunikace, seznámit s technikami aktivního naslouchání a zásadami asertivní komunikace. Prostřednictvím sebepoznání a sebereflexe umožnit účastníkům zlepšit schopnost navázat kontakt s klientem.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům úřadů měst a obcí, krajských úřadů, úřadů práce, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Sociální percepce - percepční klíče, chyby v sociální percepci, chyby v interpersonální percepci, percepci sebe sama, sebeotevření.
2. Sebepoznání - Johariho okénko, sebevědomí, sebeocenění, sebepojetí, jak vnímám sebe, ostatní, jak mě vidí ostatní.
3. Empatie - empatie x soucit, jak se vcítit do druhých lidí, cvičení.
4. Komunikace - jak jasně komunikovat, zásady efektivní komunikace, charakteristika procesu komunikace, cvičení a testy.
5. Verbální a neverbální komunikace - význam, charakteristika, aktivní naslouchání, cvičení a testy.
6. Asertivní komunikace - charakteristika, zásady, asertivní práva.
7. Diskuse, odpovědi na dotazy, řešení případů z praxe, reflexe a zpětná vazba.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design