Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Alternativní a augmentativní komunikace II.
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2011/1203-PC/SP/VP akreditace ukončena
Cíl kurzu Absolvent získá základní znalosti o 5 systémech alternativní a augmentativní komunikace, pochopí principy a možné využití obrazových systémů Bliss, Piktogramů, Braillova písma, znakového jazyka, Lormovy abecedy a systému Makaton a to formou praktické zkušenosti s těmito systémy.
Cílová skupina Kurz je určen především pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby, pracovníkům sociálních odborů a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Seznámení s obrazovými systémy piktogramy a Bliss - možnosti využití ke komunikaci s lidmi s mentálním postižením, autismem, afázií, kombinovanými vadami atd. Praktická zkušenost s využitím sytému.
2. Seznámení s principy Braillova písma - možnosti využití v komunikaci, praktická zkušenost s využitím systému.
3. Seznámení s principy znakového jazyka - možnosti využití ke komunikaci, praktická zkušenost s využitím znakového jazyka.
4. Seznámení s principy komunikačního systému Lormovy abeceny - praktická zkušenost.
5. Seznámení s principy komunikace prostřednictvím systému Makaton, praktická zkušenost s využitím systému.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design