Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Bazální stimulace II. - nástavbový kurz
Tématická oblast Zdravotní a ošetřovatelská péče (Zdravotnictví)
Časový rozsah 2 dny/16 hodin
Akreditace MPSV č.2014/0741-PC/SP/PP ukončena, mezinárodní certifikát
Cíl kurzu Cílem kurzu je rozšíření teoretických vědomostí a praktických dovedností získaných v Základním kurzu Bazální stimulace. Podmínkou účasti v nástavbovém kurzu je absolvování Základního kurzu a alespoň dvouměsíční časový odstup obou kurzů.
Cílová skupina Kurz je určen poskytovatelům sociálních služeb - sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, poskytovatelům zdravotní péče - lékařům, zdravotním sestrám, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, logopedům, psychologům, zdravotně sociálním pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu Lektor: Bc. Helena Dvořáková, DiS., Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege , registrační číslo 869, člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace (možno ověřit na www.basale-stimulation.de/Fachleute)
Rozšíření znalostí konceptu Bazální stimulace získaných v základním kurzu. Kurz lze absolvovat v návaznosti na základní kurz Bazální stimulace s časovým odstupem 2 měsíce a více. Kurz může absolvovat pouze zájemce školený certifikovaným lektorem.
Obsahová náplň kurzu:
1. Nástavbové prvky konceptu bazální stimulace a jejich návaznost na prvky základní. Komplexnost lidského vnímání.
2. Orální stimulace, její možnosti a využití. Omezení v perorálním příjmu. Polykání, rozlišování chutí.
3. Olfaktorická stimulace, její možnosti a využití. Rozlišování čichových vjemů a asociace na čichové vjemy.
4. Optická stimulace. Význam zraku pro orientaci a poznávání. Význam optické stimulace pro vybavení vzpomínek.
5. Auditivní stimulace. Vnímání zvuků u těžce postižených nemocných a lidí v komatu.
6. Taktilně-haptická stimulace. Význam hmatu pro člověka. Vnímání hmatem, jeho specifika a využití u nemocných.
7. Diametrální koupel. Problematika tělesného schématu u spastiků. Práce se spastiky.
8. Biografická anamnéza a její význam v bazálně stimulující péči. Vedení dokumentace dle konceptu bazální stimulace – realizace, plánování, hodnocení. Podpora a vedení nemocných.

Každý účastník si musí vzít tyto pomůcky : deka nebo karimatka, polštářek, 2 x žiňku nebo froté ponožky, tělové mléko, ručník.

Kurzovné je nutné uhradit nejpozději 14 dní před konáním kurzu, platba v hotovosti je možná pouze předem po telefonické dohodě.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design