Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných
Tématická oblast Ekonomika, účetnictví a kontrola
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace neakreditováno
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům, kteří provádějí kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory nebo v podřízených příspěvkových organizacích a organizačních složkách státu, dále pro osoby kontrolující v jiných oblastech, pokud dosud postupují podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, který bude od 1. ledna 2014 nahrazen zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem) a určeno také pro subjekty, kteří jsou kontrolováni orgány veřejné správy.
Program kurzu Lektorka kurzu Ing. Miroslava Pýchová je kontrolorka s 22letou praxí kontroly na místě, držitelka osvědčen "lektor Ministerstva financí", účastník připomínkového řízení k jednotlivým variantám návrhu nového kontrolního řádu.

Obsah:
Kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád.
Praktický postup při kontrole na místě, změny proti současné úpravě v zákoně č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
Širší působnost nového zákona.
Praktický postup kontrolujících podle nové právní úpravy - výklad rozdílů nové a staré úpravy, důraz na odlišnosti v kontrolním řádu.
Zahájení kontroly, práva a povinnosti v průběhu kontroly.
Nová úprava vyloučení pro podjatost.
Protokol o kontrole, vyřizování náminek, oprava nesprávností v protokolu o kontrole a došetření věci.
Mlčenlivost a zveřejňování informací o kontrole.
Přestupky a správní delikty kontrolovaných a povinných osob místo pořádkové pokuty.
Převzetí kontroly nadřízeným orgánem.
Uplatnění správního řádu v průběhu kontroly.
Vztah k dalším právním předpisům.
Utajované informace, osobní údaje, oznamování podezření za trestný čin.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design