Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Kontrola a audit souladu výdajů
Tématická oblast Ekonomika, účetnictví a kontrola
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MV - č. AK/PV-199/2014 akreditace ukončena
Cíl kurzu Prohloubení a aktualizace znalostí v návaznosti na změny právních předpisů o hospodaření orgánů veřejné správy, předání praktických zkušenosti z výkonu kontroly a interního auditu souladu výdajů.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích, krajích, Regionálních radách, příspěvkových organizacích, státních orgánech, u příjemců dotací a kteří přezkoumávají hospodaření obcí, dále také vhodné pro členy kontrolních a finančních výborů.
Program kurzu Lektorka kurzu Ing. Miroslava Pýchová je kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních ogánů, územních samosprávných celků a příjenců dotací a je držitelka osvědčení "lektor Ministerstva financí".

Obsah:
Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou finanční operace v souladu s právními předpisy.
Různé formy zaznamenání právních jednání, druhy smluv a jejich uzavírání podle nového občanského zákoníku.
Kontrola účelnosti výdajů orgánů veřejné správy a příjemců dotací.
Nedostatky v náhradách za cestovní výdaje, za právní služby, odstupné, odměny za dohody o provedení práce a pracovní činnosti.
Příklady nedostatků zjišťovaných u jiných provozních výdajů.
Informace o nových a novelizovaných právních předpisech, změny od 1. 1. 2014.
Postup interního auditu a kontroly na úseku výdajů.
Příklady dotazníků před zahájením a v průběhu auditu nebo kontroly.
Doporučení a upozornění na rizika.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design