Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Vedení rozhovoru s dětským klientem
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2014/1182-PC/SP/VP
Cíl kurzu Cílem kurzu je interaktivní formou poskytnout ucelený pohled na problematiku vedení rozhovoru s dětským klientem.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu 1. Úvod do vývojové psychologie a psychologického poradenství.
2.Podmínky vedení rozhovoru -navázání kontaktu, způsob oslovování, rozhovor řízený a neřízený, validita, faktor věku.
3. Stavba diagnostického rozhovoru – otázky, odstranění citových bloků, psaní zápisů, akceptace dítěte, chyby v posuzování, styl práce při rozhovoru.
4. Podmínky pro rozhovor – prostor, čas, vyladění pomáhajícího pro rozhovor, pokračování kontaktu po rozhovoru, o čem se nemluvilo.
5. Analýza a třídění informací.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
20. 9. 2018
Volno
Praha Vedení rozhovoru s dětským klientem
MPSV - č. 2014/1182-PC/SP/VP
Mgr. Mucalová Lucie 28082 1700 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design