Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Týmová spolupráce
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č. 2013/1164-PC/SP/VP akreditace ukončena
Cíl kurzu Absolvent získá ucelené informace z oblasti budování a řízení týmů v oblasti sociálních služeb a rozvoje týmové spolupráce, pochopí význam motivace, efektivní týmové komunikace a jak správně sestavit tým, bude schopen identifikovat překážky v týmové spolupráci, pomocí praktických ukázek a interaktivních diskusí pochopí svoji roli v týmu a svůj přínos pro týmovou spolupráci.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům měst a obcí, úřadů práce, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Tým a motivace týmu - charakteristika týmu, velikost týmu, cíle týmu, týmová spolupráce, synergický efekt, využití týmové práce, pozitiva a negativa.
2. Znaky efektivního pracovního týmu a nejčastější bariéry týmové spolupráce.
3. Týmová práce a motivace, význam motivace, vnější a vnitřní motivace, co je pro motivaci klíčové, co nás demotivuje, motivace a cíle, Herzbergova dvoufaktorová teorie pracovní motivace.
4. Co napomáhá a co zhoršuje týmovou komunikaci, chyby v týmové komunikaci, kořeny rizikové komunikace, autodiagnostika.
5. Procesy a překážky týmové spolupráce - problémy v komunikaci, její příčiny, konflikty na pracovišti, role vedoucího pracovníka a členů v týmu, skupinová dynamika, vzájemné vztahy mezi zaměstnanci, soudružnost týmu, kompetence.
6. Týmová spolupráce v sociálních službách - řešení konkrétních situací z praxe účastníků, příklady dobré praxe.
7. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design