Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Předpisy a doklady k finanční kontrole a internímu auditu
Tématická oblast Ekonomika, účetnictví a kontrola
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MV - č. AK/PV-198/2014 akreditace ukončena
Cílová skupina Určeno pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích, krajích, státních orgánech, příspěvkových organizacích, u příjemců dotací a také pro vedoucí a další zaměstnance, kteří se zajímají o kontrolu.
Vhodné rovněž pro pracovníky, kteří přezkoumávají hospodaření obcí. Zúčastnit se mohou také členové kontrolních a finančních výborů.
Program kurzu Lektorka Ing. Miroslava Pýchová je kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a u příjemců dotací, držitelka osvědčení „lektor Ministerstva financí“.

Obsah
Právní předpisy o finančním hospodaření a nakládání s majetkem orgánů veřejné správy.
Aktuální informace o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při finanční kontrole a interním auditu, zdůrazněny změny od 1. 1. 2014.
Ustanovení nového občanského zákoníku související s finanční kontrolou.
Vysvětlení pojmů v občanském zákoníku. Forma zaznamenání právních jednání.
Stanoviska a pokyny ústředních orgánů k finančnímu hospodaření.
Účetní a operativní evidence majetku, evidence stanovená zvláštními právními předpisy.
Vnitřní předpisy a dokumenty při inventarizaci.
Doklady, výkazy a další dokumenty ke kontrole nebo internímu auditu.
Jak využít zákon o účetnictví, účtovou osnovu a rozpočtovou skladbu při kontrole.
Nová vyhláška o schvalování účetní závěrky v orgánech veřejné správy.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design