Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Protokol o kontrole a další dokumenty podle kontrolního řádu
Tématická oblast Ekonomika, účetnictví a kontrola
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MV - č. AK/PV-200/2014 akreditace ukončena
Cílová skupina Určeno pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory nebo v příspěvkových organizacích a organizačních složkách státu a také pro kontrolující v jiných oblastech, pokud postupují podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Zúčastnit se mohou rovněž členové kontrolních a finančních výborů.
Program kurzu Lektorka Ing. Miroslava Pýchová, kontrolorka s 23letou praxí kontroly na místě, držitelka osvědčení „lektor Ministerstva financí“, účastník připomínkového řízení k jednotlivým variantám návrhu nového kontrolního řádu.

Obsah:
Obsah a náležitosti dokumentace, kterou vytvářejí kontrolující od roku 2014 podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu:
Nové dokumenty, které neobsahoval zákon o státní kontrole.
Záznam o úkonech předcházejících kontrole
Pověření ke kontrole
Oznámení o zahájení kontroly
Prohlášení o nepodjatosti
Usnesení o podjatosti/nepodjatosti
Vyžádání kontrolních podkladů
Protokol o kontrole – náležitosti, příklad struktury protokolu a formulací o výsledku kontroly hospodaření a kontroly u příjemce dotací
Dodatek k protokolu o kontrole
Vyřízení námitek
Předávací dopisy dalším orgánům veřejné správy aj.
Doporučené písemnosti před zahájením, v průběhu a po ukončení kontroly
Diskuse k právům a povinnostem podle nového kontrolního řádu.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design