Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Úvod do problematiky domácího násilí
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2014/0540-PC/SP/VP akreditace ukončena
Cíl kurzu Absolvent získá základní poznatky o formách domácího násilí, charakteristických znacích, příčinách, aktérech a důsledcích domácího násilí. Dále získá základní orientaci o legislativních možnostech řešení problému domácího násilí a možné spolupráce s dalšími odborníky. Pochopí rozdíly mezi jednotlivými formami domácího násilí, prohloubí své schopnosti v oblasti komunikace s rodinou a jejími jednotlivými členy, ujasní si svou pozici při práci s obětí a uvědomí si rozdíly v komunikaci při práci s obětí, agresorem a rodinou.
Cílová skupina Kurz je určen sociálních pracovníkům městských a krajských úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Identifikace domácího násilí - cyklus tří fází, specifikace pojmu, charakteristické znaky domácího násilí, příčiny (spouštěče) domácího násilí, aktéři DN, specifické znaky a důsledky DN.
2. Formy a oběti domácího násilí - ženy jako oběti násilí, formy násilí na ženách, dělení forem násilí (fyzické, verbální, psychické, sexuální, ekonomické), cyklus týrání, co domácí násilí není.
3. Řešení problému domácího násilí - sekundární viktimizace z pohledu sociálního pracovníka, kvalita života "předtím a potom", legislativní možnosti, služby pro oběti domácího násilí, specifika komunikace s obětí, agresorem, rodinou.
4. Řešení modelových situací a případů z praxe, diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design