Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Psychohygiena v práci úředníka
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MV - AK/PV-197/2014 akreditace ukončena
Cíl kurzu Cílem tohoto vzdělávacího programu je prohloubit poznatky z oblasti psychohygieny práce, uvědomit si možné příčiny stresu a dalších faktorů organizace práce, které ovlivňují úspěšnost a efektivitu práce úředníka. Součástí jsou i testy a cvičení, které napomohou účastníkům ověřit si a zdokonalit dovednosti z této oblasti.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům obecních, městských a krajských úřadů a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Úvod do problematiky psychohygieny
- Vývoj a význam duševní hygieny, základní vymezení, psychické zdraví, duševní pohoda, Biodromální psychologie – současné poznatky.
- Úskalí socializace člověka – vliv podnětů na člověka, duševní krize, stres, salutory a stresory, čtyři roviny projevu stresu, východiska zvládání stresu
- Osobnost jedince - kognitivní, afektivní a konativní složka
- Osobnostní typy – dotazníky, řešení příkladů z praxe.

2. Podmínky a zásady efektivního pracovního života úředníka
- Oblast fyzického a sociálního prostředí – výchova v rodině, spolužití v rodině, pracovní vytížení, nevhodný pracovní kolektiv atd.
- Schopnost realistického pohledu na skutečnost
- Zvládání frustrace, stresu.
- Význam interakce a komunikační styl – znalost řeči těla usnadňuje řešení konfliktu
- Test: Co pro vás zaměstnání znamená.
- Příklady z praxe, diskuse

3. Techniky psychohygieny
- Emoční inteligence, její uplatnění v praxi
- Pozitivní myšlení
- Tvůrčí myšlení – překonání svých mentálních bloků.
- Psychická zátěž a jak se s ní vyrovnat – určení příčin zátěže, testy a diskuse s praktickými ukázkami jednání.
- Pohled na vlastní životosprávu – režim dne, výživa, režim práce a odpočinku.
- Hospodaření s časem – určení typu, proč se nedaří zvládnout čas v práci i doma.

4. Relaxace a jednoduché relaxační techniky
- Význam relaxace v práci úředníka
- Jednoduché relaxační techniky využitelné v rámci pracovní činnosti (např. práce s dechem, vizualizace)
- Pracovní den x ideální pracovní den – návrhy řešení
- Co chci změnit – plán změny.
- Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design