Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Písemná komunikace I. - normy, úprava písemností a čeština v úředním styku
Tématická oblast Firemní kultura, administrativa a projektové řízení
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MV - č. AK/PV-407/2018
Cíl kurzu Cílem je prohloubit poznatky a dovednosti v oblasti písemné komunikace a úpravy písemností, poskytnou účastníkům aktuální informace z oblasti formální úpravy a jazykové správnosti úřední korespondence. Součástí jsou i testy a cvičení, které napomohou účastníkům ověřit si a zdokonalit dovednosti z této oblasti.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů, úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Základní normy pro obchodní a úřední korespondence
- ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory.
- Pravidla českého pravopisu a Akademická příručka českého jazyka.

2. Formální náležitosti úředních dopisů
- psaní a umístění adres (příklady správného psaní adres)
- dopisní papíry a obálky,
- odvolací údaje,
- datum,
- název dopisu,
- oslovení,
- podpis a razítko,
- přílohy
- správná citace zákonů a vyhlášek,
- psaní peněžních částek,
- nejčastější formální chyby,
- příklady a vzory správného psaní úředních dopisů.

3. Osnova a stylizace úředního dopisu
- struktura dopisu,
- zdvořilost v dopisu,
- oslovování, používání titulů a funkcí,
- stylizace osobních dopisů vedoucích pracovníků,
- nejčastější chyby při stylizaci úředních dopisů.

4. Zásady úřední elektronické komunikace
- aplikace ČSN na elektronickou komunikaci,
- název e-mailu, adresát, kopie,
- obsah a struktura e-mailu,
- zakončení a podpis,
- přílohy.

5. Jazyková správnost úřední korespondence
- psaní velkých písmen,
- psaní přejatých slov,
- psaní dat, čísel a značek, peněžních částek,
- psaní zkratek a titulů,
- psaní závorek, uvozovek, spojovníku a spřežek,
- změny v českém pravopise a nejčastější gramatické chyby,
- cvičení a testy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design