Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Základy komunikace a sociální práce s mladistvými
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2014/0542-PC/SP/VP akreditace ukončena
Cíl kurzu Absolvent získá základní orientaci v problematice komunikace a práce s mladistvými klienty, získá základní znalosti z oblasti vývojové psychologie mladistvých, zásadách práce s touto věkovou kategorií klientů, jak dobře komunikovat s mladistvými, jak umět naslouchat, vnímat řeč těla, volit vhodné otázky a efektivně vést rozhovor s mladistvým klientem. Interaktivními formami si bude moci procvičit vybrané poznatky v praxi
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům měst a obcí, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Úvod do vývojové psychologie - specifikace mladistvého klienta a jeho potřeby, specifika období adolescence, hledání identity, navázání vztahu s mladistvým klientem, jak umožníme mladistvým klientům otevřeně se projevit, chyby v posuzování.
2. Komunikace s mladistvými - pravidla otevřené komunikace, jednání s mladistvými, navázání kontaktu, komunikační dovednosti, aktivní naslouchání - cvičení.
3. Práce s problémovými klienty - specifika práce s nedobrovolným klientem, mlčícím klientem, s manipulativním klientem, agresivním klientem, depresivním klientem, klientem se sebevražednými sklony.
4. Vedení rozhovoru s mladistvým klientem - příprava na rozhovor, prostředí, podmínky, diagnostický rozhovor, otázky, koučovací otázky, ukázky otázek, motivace ke spolupráci.
5. Rekapitulace, diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design