Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Prevence a řešení náročných situací v péči o seniory
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č. 2014/0538-PC/SP/VP/PP akreditace ukončena
Cíl kurzu Absolvent získá základní orientaci v oblasti sociální práce a komunikace se seniory, seznámí se s možnostmi prevence problémového chování, porozumí reakcím klientů v emočně vypjatých situací, seznámí se s různými příčinami agresivního a jiného problémového chování u seniorů a vhodnými reakcemi na ně, získá základní znalosti jak analyzovat konfliktní situaci a vhodně na ni reagovat.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům zařízení sociálních služeb, pečujícím a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Potřeby z hlediska vývoje osobnosti - preference potřeb ve stáří, změny potřeb ve stáří, adaptace na změny, potřeba stimulace, bezpečí, seberealizace, otevřené budoucnosti.
2. Komunikace se seniory - Zásady přístupu a komunikace se seniory, faktory ovlivňující komunikaci se seniory, specifika komunikace, desatero komunikace se seniory, problematické situace způsobené neporozuměním a jejich možné řešení.
3. Problémové chování a situace v péči o seniory - vymezení problémového chování, příčiny, filozofie přístupu, příklady problémového chování, deeskalační techniky - verbální, neverbální, význam komunikačních dovedností, poruchy chování u člověka s demencí, model posilování nevhodného chování.
4. Praktické postupy zvládání problémového chování.
5. Praktické postupy ke zvládání agresivity klienta.
6. Praktické postupy ke zvládání bloudění, toulání klienta a paranoidity klienta.
7. Shrnutí, diskuse, odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design