Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Úvod do problematiky korupce a manipulace jako rizika z pohledu sociální práce
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2014/0541-PC/SP/VP/PP akreditace ukončena
Cíl kurzu Absolvent získá základní informace o problematice korupce v obecných souvislostech, seznámí se se základní terminologií, s možnými cíli a motivy koruptivních tlaků a uplatňovanými strategiemi koruptivních tlaků. Uvědomí si možná rizika a možnosti aplikace v sociální oblasti, možné rizikové způsoby chování jednání ze strany z vnějšku vůči zaměstnancům, ze strany zaměstnance vůči klientům a ze strany klientů vůči zaměstnancům. Pochopí nutnost profesního a osobnostního růstu a provázanost strategií možné prevence koruptivních tlaků na etický kodex sociálních pracovníků a standardy sociálních služeb.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům obecních a městských úřadů, úřadů práce, pracovníkům zařízení sociálních služeb, vedoucím pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu 1. Vymezení základní terminologie, obecná východiska, motivace manipulátorů, cíle, základní typy a členění korupce, nátlakové formy koruptivního chování, dělení korupce.
2. Nejčastější strategie manipulativních tlaků - Prediktory koruptivních tlaků, cíle a motivy možných koruptivních tlaků, obecné faktory zvyšující riziko podlehnutí koruptivním tlakům, "ohrožené" skupiny zaměstnanců, moc a vliv médií.
3. Strategie možné prevence koruptivních tlaků a manipulace - rizikové vlastnosti osob, které inklinují k manipulativním a koruptivním tlakům, nutnost profesního a osobnostního růstu. Uvědomění si rizik a možností aplikace do soc. práce, provázanost na etický kodex sociálních pracovníků a standardy sociálních služeb. Strategie prevence koruptivních tlaků.
4. Praktické příklady z vybraných studií, ukázky, řešení případů z praxe.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design