Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
Tématická oblast Legislativa
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2014/0858-SP/VP akreditace ukončena
Cíl kurzu Cílem vzdělávacího programu je seznámení s právní úpravou a praktickými postupy zavádění standardů sociálně právní ochrany dětí. Absolvent se bude orientovat v právní úpravě standardů sociálně právní ochrany dětí, získá základní informace k jednotlivým standardům a postupům při tvorbě a zavádění standardů sociálně právní ochrany. V rámci vzdělávacího programu bude dále seznámen s příklady dobré praxe.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských a krajských úřadů a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Právní úprava standardů sociálně-právní ochrany - základní terminologie, účel zavedení standardů kvality sociálně právní ochrany, cíle sociálně právní ochrany, rozlišení standardů, obsah standardů.
2. Výkladů standardů
- Místní a časová dostupnost
- Prostředí a podmínky
- Informovanost o výkonu SPOD
- Personální zabezpečení výkonu SPOD
- Přijímání a zaškolování
- Profesní rozvoj zaměstnanců
- Prevence - postup při vyhledávání a monitorování ohr. dětí, realizace, koordinace prev. aktivit, multidisciplinární přístup.
- Přijetí, oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu - zajištění jed. postupu, kritérium naléhavosti, koordinátor případu, počet rodin pro pracovníka OSPOD.
- Kontrola případu.
- Rizikové a nouzové situace - definování, postup.
- Dokumentace o výkonu sociálně právní ochrany dětí - vedení spisů, ochrana osobních údajů.
- Vyřizování a podávání stížností.
- Návaznost výkonu SPOD na další subjekty.
3. Diskuse. Případy dobré praxe.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design