Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Mezinárodní smlouvy v oblasti ochrany práv dětí
Tématická oblast Legislativa
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2014/0857-SP akreditace ukončena
Cíl kurzu Vzdělávací program poskytne základní orientaci o nejdůležitějších mezinárodních smlouvách v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod, se zvláštním zaměřením na smlouvy určené na ochranu práv a zájmů dětí. Posluchači obdrží informace o jednotlivých typech mezinárodních smluv, jejich obsahu a účelu. Pozornost bude věnována rovněž mechanismu vnitrostátního provádění mezinárodních smluv a způsobu jejich promítnutí do právního řádu České republiky a do oblasti ochrany práv dětí.
Cílová skupina Kurz je určen především sociálním pracovníkům měst a obcí, zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1.Úvodní legislativní vymezení - Vymezení pojmu mezinárodní smlouva, vzájemná vztah mezinárodních smluv a vnitrostátních právních předpisů, typy mezinárodních smluv, mezinárodní organizace zabývající se přípravou mezinárodních smluv v oblasti lidských práv, historický vývoj mezinárodněprávní úpravy lidských práv.
2. Úmluva o právech dítěte, Opční protokoly k Úmluvě o právech dítěte a další mezinárodní smlouvy zakotvující práva dětí.
3. Mezinárodní smlouvy organizačního a procesního charakteru - Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti, Haagská Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném práv, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí.
4. Mezinárodní smlouvy organizačního a procesního charakteru - Newyorská Úmluva o vymáhání výživného v cizině, Haagská Úmluva o občanskoprávních aspektech mez. únosů dětí, Haagská úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mez. osvojení, Úmluva MOP o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce.
5. Právo Evropských společenství - Nařízení Rady č. 2201/2003 o příslušnosti uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Nařízení Rady č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. Řešení případů z praxe.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design