Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Jak efektivně komunikovat s klientem seniorského věku
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č. A2019/1208-SP/PC/PP/VP - ukončena
Cíl kurzu Kurz je zaměřen na získání základních znalostí o specifikách seniorského věku, specifikách chování a jednání seniorů a o možnostech, jak vést efektivní komunikaci se seniory a jak co nejlépe přizpůsobit komunikaci této skupině klientů. Kurz věnuje pozornost problematice naslouchání klientům a jak poznat, co má komunikující partner na mysli, jak pochopil naše sdělení, správnému vedení rozhovoru a použivání vhodných otázek, asertivní komunikaci a jejímu využití při manipulativním jednání ze strany klientů.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských, krajských úřad, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu 1. Stárnutí, stáří a etika v jednání se seniory - úvod do gerontologické psychologie, vysvětlení základních pojmů, změny fyziologické, psychické, kognitivní.Vysvětlení pojmů etika, etiketa, vliv psych. změn, obtíže při vyrovnávání se s projevy stáří, jak pomoci překonat strach ze stárnutí.
2. Základy sociální komunikace - základní prvky komunikačního procesu, co ovlivňuje komunikaci mezi lidmi,verbální a neverbální komunikace - cvičení, aspekty ovlivňující vzájemnou komunikaci - životní postoj, transakční analýzy, záměna věcné roviny na vztahovou, zdravotní stav klienta.
3. Vedení rozhovoru a podmínky pro úspěšné jednání se seniorem - Druhy rozhovorů, fáze, cíl a záměr rozhovoru, osobnost klienta, psychická připravenost a navázání správného kontaktu se seniorem. Význam naslouchání a dotazování, kladení otázek - řešení simulovaných situací. Umění komunikace beze slov - význam řeči těla, bazální stimulace.
4. Specifika komunikace se seniory se zdravotním postižením a seniory postižené demencí - jak komunikovat se seniory se zdravotním postižením a postiženým demencí - identita pacienta, nešvary v komunikaci, respektování práv a důstojnosti, zjišťování bariér schopností klienta.
5. Diskuse k problémovým situacím a řešení případů z praxe.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design