Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Případová práce s klientem - kasuistický seminář
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV č. 2015/0110-SP ukončena
Cíl kurzu Cílem kasuistického semináře je poskytnout účastníkům metodickou podporu při zpracování kasuistik v sociální práci a pomoci jim objevit jejich možnosti, cíle, účel, upotřebení v teorii i praxi sociální práce. Dále je cílem kasuistického semináře podělit se společně o své zkušenosti z praxe sociální práce.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1.Princip a účel kasuistické práce v sociální práci - osvětlení principu a účelu kasuistiky a kasuistické práce v sociální práci. Žádoucí struktura kasuistiky, požadavky na její obsah. Etické aspekty práce s kasuistikami, ochrana klienta.
2. Prezentace kasuistik - prezentace jednotlivých kasuistik popisující příběh klienta, v němž došlo zásahem sociálního pracovníka k nějaké sociální změně. Bude obsahovat - objektivní informace o případu, teoretická východiska, která s problémem souvisí, profesionální postupy (metody, způsoby intervence, utváření situace), které účastník, případně další pomáhající profesionálové, v tomto procesu uplatnili.
3. Výstupy kasuistik - Řízená diskuse o formách a efektivitě účasti pomáhajících na řešení problémů klienta, o tom, co se daným případem naučili, zhodnocení případu. V případě postoje účastníka k realizované sociální práce v některém bodě či pasáži kritický, uvede, jaký jiný postup měl být zvolen.
4. Závěr - rekapitulace, ujasnění problémových okruhů, odpovědi na dotazy a zpětná vazba.

Účastníci mohou předložit do kasuistického semináře vypracovanou kasuistiku, která může být diskutována v plénu. V případě, že žádný z účastníků nepřinese kasuistiku ke společné práci, má lektor připravené dostatečné množství kasuistik ke splnění účelu semináře.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design