Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Komunikace s klienty užívajícími návykové látky
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č. 2015/0279-PC/SP/VP/PP ukončena
Cíl kurzu Absolvent tohoto vzdělávacího programu získá základní informace o členění závislostí a bude se orientovat v základní terminologii. Dále získá přehled o účincích aktuálního i dlouhodobého užívání drog na komunikaci, bude seznámen se specifiky sociálního kontaktu s klientem závislým na návykových látkách a získá základní tipy a vodítka k tomu, aby jeho komunikace s klienty užívajícími návykové látky byla smysluplná a přinášela prospěch všem zúčastněným.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, úřadů práce, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Základní pojmy, příčiny závislostí, oblasti péče o osoby užívající návykové látky, systém v ČR, látky způsobující změny stavu vědomí - základní klasifikace, jak se jejich účinky projevují v komunikaci s druhými.
2. Sociální kontakt s drogově závislými - pozorovatelné příznaky užití jednotlivých psychoaktivních látek, specifické projevy, zvláštnosti v komunikaci, jak dlouhodobé užívání návykových látek ovlivňuje interakci s druhými.
3. Komunikace s klientem pod vlivem návykové látky - kdy má/nemá smysl s osobou pod vlivem vést rozhovor, čeho se vyvarovat, zvláštnosti v komunikaci, rizika a otázky vlastního bezpečí, prezentace hand-outu.
4. Koncept "umožňování" - základní tipy pro osoby v blízkém okolí závislého člověka, nejčastější chyby v komunikaci se závislým, motivace ke změně - cíle motivačního rozhovoru, pravidla pro práci s rodinou.
5. Řešení případů z praxe, diskuse.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design