Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Poradenský proces a budování poradenského vztahu v sociální práci
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č. 2015/0280-SP ukončena
Cíl kurzu Absolvent získá základní přehled o problematice poradenského procesu v pomáhajícím poradenství, o způsobech budování a udržování žádoucího poradenského vztahu v rámci pomáhajícího poradenství. Absolvent bude schopen identifikovat jednotlivé zdroje, pomocí kterých je sledovaný vztah budován a udržován, jakož i bariéry, které brání jeho efektivnímu vytvoření. Bude schopen rozpoznat možná případná úskalí vzájemné komunikace a spolupráce s klientem a zvolit vhodnou komunikační strategii v poradenském procesu.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, měst, krajů, úřadů práce, sociálním pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Poradenský proces, pomáhající poradenství a znaky pomáhajícího poradenství - základní terminologie, typologie poradenství, znaky pomáhajícího poradenství, poradenský proces, cíl poradenského procesu, přístupy volené v práci s klientem, poradenský vztah.
2. Fáze poradenského procesu - vysvětlení jednotlivých fází, kroků poradenského procesu, příprava poradenského procesu, vzájemné přijetí aktérů procesu pomoci, porozumění problému, hledání cest řešení problému, ukončení poradenského procesu.
3. Empatie, akceptace a autentičnost jako zdroje budování poradenského vztahu - navazování a budování kontaktu a vztahu s klientem, bariéry utvoření poradenského vztahu na úrovni osobnostní struktury jedince, bariéry na úrovni realizace komunikativního procesu, role poradce v poradenském procesu, plánování cílů a kroků řešení problémů. Hraní rolí, řešení případů z praxe, diskuse.
4. Průběh komunikace mezi poradcem a klientem - Práce se zakázkou klienta, postupy vedoucí k budování nosného vztahu, neverbální a verbální komunikace, aktivní naslouchání, konkurence, pasivita a asertivita jako legitimní strategie v procesu poradenské činnosti, vedení rozhovoru, práce s emocemi klienta.
5. Hraní rolí, případy z praxe, diskuse.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design