Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Praktický výcvik jednání s klientem
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č. 2012/1546-PC/SP/VP akreditace ukončena
Cíl kurzu Absolvent získá znalosti a dovednosti potřebné pro jednání s klientem, vedení rozhovoru, způsobech řešení konkrétních situací a vlastní sebereflexi při jednání s klientem.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiky
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci s Alenou Weberovou

1. Základy komunikace, vedení rozhovoru.
2. Specifika jednání s klienty s různým typem zdravotního postižení, nekomunikujícím klientem, klientem v krizi.
3. Praktický výcvik jednání s klientem, výcvik vedení rozhovoru.
4. Rozbor situací v jednání, sebereflexe účastníků, vlastní plán osobnostního rozvoje.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design