Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Nepojistné sociální dávky II. - dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči
Tématická oblast Sociální péče a dávkové systémy
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2019/0527-SP/VP
Cíl kurzu Absolvent získá základní znalosti z oblasti nepojistných sociálních dávek, konkrétně o dávkách dávkách pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči. Absolvent se seznámí s právní úpravou dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči a bude schopen aplikovat příslušné právní předpisy do praxe. Osvojí si znalosti potřebné pro vymezení situace klienta se zdravotním postižením a osob v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu. Pochopí, jaké možnosti pomoci zvolit při práci s těmito klienty.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů, pracovníkům úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí.
Program kurzu 1. Právní úprava dávek pro osoby se zdravotním postižením. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdrav. postižením. Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdrav. postižením. Okruh oprávněných osob, výplata dávek. Průkaz osoby se zdravotním postižením. Diskuse.
2. Příspěvek na mobilitu - nárok na příspěvek, podmínky nároku, výše dávky, řízení o příspěvku.
3. Příspěvek na zvláštní pomůcku - nárok na příspěvek, podmínky pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, výše příspěvku, příjem a rozhodné období,řízení o příspěvku.
4. Příspěvek na péči - právní úprava příspěvku na péči, okruh oprávněných osob, posuzování stupně závislosti, řízení o příspěvku na péči, výše příspěvku, možnosti zvýšení.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
2. 12. 2022
Volno AKCE 2+1
Praha ON-LINE Nepojistné sociální dávky II. - dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči AKCE 2+1
MPSV - č. A2019/0527-SP/VP
Mgr. Mašek Roman 122077 1800 Kč
2. 12. 2022
Volno AKCE 2+1
Olomouc ON-LINE Nepojistné sociální dávky II. - dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči AKCE 2+1
MPSV - č. A2019/0527-SP/VP
Mgr. Mašek Roman 122077 1800 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design