Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Sociální práce s rodinou III. - jak komunikovat a pracovat s dítětem, jehož rodiče se rozcházejí, rozvádějí
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2015/0918-SP ukončena 23. 9. 2019
Cíl kurzu Absolvent vzdělávacího programu získá poznatky týkající se situace dítěte při rozchodu či rozvodu rodičů, získá přehled o specifikách potřeb dětí v této nelehké situaci, bude schopen pochopit a analyzovat jejich chování a prožívání, vytvořit správnou atmosféru při komunikaci s dítětem a vést adekvátním způsobem rozhovor s dětmi v této rozchodové situaci, dokáže vyhodnotit reakce dítěte a zvolit odpovídající způsoby pomoci dítěti i rodičům.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, krajů, zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Potřeby dětí - Základní pojmy, specifikace potřeb dětí, specifika prožívání a chování dětí při rozchodu rodičů, vývojové potřeby dětí a věková specifika, vyjadřování dětí v situacích rozchodu či rozvodu jejich rodičů. Metody a techniky při práci s dětským klientem.
2. Komunikace s dětmi v případech rozvodových a rozchodových situacích - hlavní zásady při komunikaci s dětmi v případech rozvodových a rozchodových situací - cvičení, diskuse. Význam přípravy rozhovoru a navázání odpovídajícího vztahu, respektování potřeb dítěte. Vedení rozhovoru s dítětem, hlavní zásady rozhovoru s dítětem, čeho se při vedení rozhovoru vyvarovat.
3. Reakce a pocity dětí - jak analyzovat reakce dětí, význam pochopení pocitů dětí. Jak se děti spontánně vyjadřují pomocí těla, hry, kresby - ukázky. Možné využití speciálních technik - ukázky.
4. Příklady z praxe, diskuse.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design