Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Sociální práce s rodinou IV. - jak komunikovat a pracovat s rodiči, kteří se rozcházejí, rozvádějí
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2015/0919-SP
Cíl kurzu Absolvent vzdělávacího programu získá poznatky týkající se rozchodu či rozvodu rodičů, kteří řeší své spory o děti, získá poznatky a přehled, jak lze zmírnit dopad rozchodu či rozvodu na dítě a zajistit jeho péči tak, aby bylo co nejméně traumatizované. Seznámí se s jednotlivými fázemi rozchodové situace, pochopí, jak mohou rodiče ovlivňovat děti a jak lze eliminovat vliv konfliktů na děti. Absolvent pochopí a bude schopen analyzovat chování rodičů, bude schopen zvolit odpovídající způsob komunikace s rodiči a zlepšit atmosféru při komunikaci s rodiči, doporučit rodičům způsoby zvládnutí této situace, návazné služby a zvolit odpovídající způsoby pomoci dítěti i rodičům.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, krajů, zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Spory rodičů a rozchod (rozvod) - specifika úskalí při práci s rodiči, specifika jednotlivých fází rozchodu, jak mohou rodiče ovlivňovat děti, jak eliminovat vliv konfliktů na děti, osobnost rodiče, výchovné kompetence rodičů, rizika manipulace rodičů s dětmi, formulace doporučení pro rodiče. Příklady z praxe, diskuse.
2. Řešení rodičovských sporů a specifika komunikace při rozpadu rodiny - specifika komunikace s rodiči při nalézání společných řešení situace ve prospěch dětí. Vedení rozhovoru s rodiči, hlavní zásady, čeho se vyvarovat. Doporučení pro komunikaci s rodiči.
3. Techniky aktivního naslouchání - povzbuzování, objasňování, parafrázování, zrcadlení pocitů, shrnutí, ocenění - příklady formulací. Další doporučení pro úspěšnou komunikaci - komunikační zlozvyky při naslouchání a při sdělování. Příklady z praxe, diskuse.
4. Hlavní postoje a optimální zvládnutí rozvodových či rozchodových situací rodičů s dětmi - hlavní zásady optimálního zvládnutí rozvodových či rozchodových situací rodičů s dětmi, jak je aplikovat v praxi, možné techniky při práci s rodiči - praktické ukázky. Řešení modelových situací, příklady z praxe. Návazné služby a možnosti řešení - jaké služby doporučit.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design