Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - 2015/1010-PC/SP ukončena
Cíl kurzu Absolvent získá základní orientaci v oblasti speciálních technik, které lze využít při práci s dětmi a mladistvými. Porozumí podmínkám jejich využití v praxi, seznámí se s vybranými speciálními technikami, praktickým využitím a aplikací těchto technik při práci s dětmi a mladistvými. Vyzkouší si tyto vybrané techniky v rámci praktického nácviku a bude schopen je využívat ve své práci.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Vztah sociální pracovník x klient - kdo je klient, jak pomoci klientovi otevřeně se projevit, jak porozumět klientovi, jaké jsou možnosti. Rozhovor jako základní metoda, potřebné komunikační dovednosti.
2. Speciální techniky a jejich využití - podmínky a doporučení pro použití speciálních technik, nejdůležitější zásady. Přehled a krátká specifikace speciálních technik.
3. Prezentace a nácvik speciálních technik - práce ve dvojicích, nácvik jednotlivých technik. Diskuse k jednotlivým technikám, shrnutí, vysvětlení problémových technik.
4. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design